Online hercertificeren

Zelf je examenzaken regelen

Gerrie van den Broek


Elke twee jaar leggen we examen af om voor ProQA gehercertificeerd te worden en onze licentie te behouden, waarvoor we een nieuw pasje krijgen. De administratie daaromheen heeft best wat voeten in de aarde voor de coördinator of EDQ’er die ermee belast is. Het kan veel makkelijker.

ProQA biedt namelijk de mogelijkheid tot online hercertificeren. Als centralist doorloop je het hele aanvraagtraject zelf op internet, via een persoonlijk account in de ‘members’-omgeving van de IAED-website.

Bijhouden wie er weer aan de beurt is om examen te doen, overzicht scholingsuren uitdraaien, examen aanvragen, examen op papier ontvangen en verstrekken aan de centralist, examen terugontvangen en opsturen naar Amerika… En dat allemaal keer zoveel. “Dat was altijd best een hoop werk”, vertelt Gerrie van den Broek, coördinator Meldkamer Ambulancezorg in Eindhoven. “Wij zijn als een van de eerste meldkamers in Nederland overgestapt naar online hercertificeren. We hebben daarmee de verantwoordelijkheid voor het hercertificeren neergelegd waar die volgens mij thuishoort: bij de centralist zelf. En dat werkt prima.”

Gerrie heeft een handleiding samengesteld waarmee het aanmaken van een account en het aanvragen van het examen een makkie is. “Het is niet moeilijk, maar niet iedereen is even intuïtief in het doorlopen van de schermen en het vinden van de juiste knoppen. Daarom heb ik het op een rij gezet met afbeeldingen van de schermen.” Deze handleiding is niet exclusief bedoeld voor de centralisten en EDQ’ers in Oost-Brabant. Gerrie stelt ‘m graag ter beschikking aan collega-coördinatoren, die hem hiervoor kunnen bereiken op gerryvandenbroek@vrbzo.nl

“In je account kun je zien of je certificering bijna verlopen is”, legt Gerrie uit. “Ook kun je zelf je scholingsuren opvoeren, 24 voor een centralist en 36 voor een EDQ. Dat lijkt op de wijze waarop je dit voor V&VN ook doet. Je bestelt en maakt op eigen gelegenheid je examen. De website waarop je dit allemaal doet is Engelstalig, maar het examen zelf is gewoon in het Nederlands.” Gerrie ziet nu soms pas dat iemand examen heeft gedaan wanneer hij vanuit Amerika bericht ontvangt dat het nieuwe pasje zijn kant op komt.


“Het is voor mij en de centralisten prettig om zelf overzicht en regie te hebben. Je kan scholingsuren ook tussentijds opvoeren in het systeem en dat adviseer ik iedereen ook, zodat je ze zeker niet vergeet en moet gaan terugzoeken als de examentijd aanbreekt.” Het aanmaken van het account en het online certificeren is voor de Nederlandse AMPDS-meldkamers kosteloos als gevolg van de koepelafspraken die we hebben gemaakt met de leverancier van ProQA. De IEAD stuurt telkens een update met alle medewerkers die ingeschreven staan en de verloopdatum van hun licentie. Zo kan je als meldkamerorganisatie precies zien wie wel en nog niet gehercertificeerd is.