Kort nieuws van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

Vertaling van The Principles

Het boek ‘The Principles of EMD’, zeg maar de bijbel voor de AMPDS-gebruiker, gaat nu eindelijk vertaald worden in het Nederlands. In het boek staat alles wat je over AMPDS moet weten. Doordat het beschikbaar komt in het Nederlands wordt het makkelijker om The Principles goed tot je te nemen. Nader bericht volgt zodra het boek in onze eigen taal beschikbaar is.

AMPDS/ProQA-opleiding

De eerstvolgende AMPDS/ProQA-opleiding wordt gegeven in de eerste week van mei. Deze lichting zit echter helemaal vol. De planning is nu om eind augustus, begin september de volgende opleiding aan te bieden. Als er in de tussentijd behoefte is aan een extra opleiding, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl.

Nieuwe instructeurs EMD en EMD-Q

Op dit moment loopt er een traject om nieuwe instructeurs te selecteren en op te leiden. Zodra bekend is wie dit zijn geworden zullen we dat met jullie delen.

Train The Trainer-dagen voor EDQ’s

In navolging van deze dagen in het najaar van 2017, komen er in het najaar van 2018 vier nieuwe dagen. Daarbij wordt aandacht gegeven aan:

  • Training in de nieuwe Aqua 7, die ook een aantal opzienbarende nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt
  • Training in de nieuwe Universele Protocol Standaard (UPS)
  • Het gezamenlijke scoren van meldingen om meer landelijke uniformiteit ten aanzien van de Voorvalsprestatie te krijgen
  • Intercollegiale toetsing

De trainingsdagen vinden plaats in ‘De Soester Duinen’ in Soest, van 9.00 tot 16.00 uur op de volgende data: 6, 7, 13 en 14 november


Geef uiterlijk op 31 mei door welke datum je voorkeur heeft (graag een eerste en tweede keus, in verband met het maximum van tien deelnemers per dag) aan nicole.urgert@politie.nl

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Vijfde editie, voorjaar 2018. Redactieadres: RAV Hollands Midden, Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Teksten: Frank van den Elsen en Xander Kluts

Vormgeving: Frederike Roozen - Slieker

Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon