‘Kom maar op met Nederlandse bijdragen aan Euro Navigator!’

Conferentie voor AMPDS-meldkamers dit najaar in Den Haag

Euro Navigator, de jaarlijkse conferentie voor Europese AMPDS-gebruikers, speelt zich in september af in Den Haag. “We zouden er graag een nóg groter succes van maken dan afgelopen jaar in Turijn”, zeggen de organisatoren Pam Stewart en Nikele Schwendiman. Zij hopen op veel input van Nederlandse meldkamers en centralisten.

Het tweetal is bij de International Academy of Emergency Dispatch belast met de organisatie van Navigator-conferenties op alle continenten. “In Turijn hadden we in 2017 ruim 200 deelnemers, daarmee was het de best bezochte Euro Navigator tot dusverre”, laten ze vanuit Salt Lake City weten. Euro Navigator vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 12 september in het Marriott Hotel in Den Haag.


De conferentie voor Europa rouleert jaarlijks tussen Italië, Nederland en een Duitstalig land. Het programma bestaat grotendeels uit bijdragen vanuit deze drie taalgebieden en enkele plenaire sessies. Het zijn namelijk de delen van ons continent waarin veruit de meeste AMPDS-meldkamers zich bevinden. “Logischerwijs is de opkomst vanuit het gastland het hoogst”, vertelt Pam (rechts op de foto). “Vorig jaar waren er zo’n 140 Italiaanse deelnemers. Uit Nederland was er toen een delegatie van twaalf.”


Openingsspeech

Ze hebben hun hoop dit jaar dan ook gevestigd op zowel veel bezoekers als veel inhoudelijke bijdragen van Nederlandse meldkamers. Dit voorjaar gaan ze van start met de voorbereidingen. Nikele: “Voor sprekers hebben we de online aanmeldmogelijkheid opengesteld. Iedereen die iets wil delen – een best practice, een inspirerende werkwijze, een slimme strategie, een bijzondere ervaring – nodigen we van harte uit om zich aan te bieden voor een presentatie. Ook zoeken we een Nederlandse autoriteit op het gebied van hulpverlening en openbare orde en veiligheid die de openingsspeech zal verzorgen.”


De eerste congresdag is de openings- en kennismakingsdag. Tijdens de daarop volgende twee onderwijsdagen worden circa veertien lezingen aangeboden, waarvoor deelnemers punten krijgen die meetellen voor hercertificering. Een specifiek thema is er niet: “Continu streven naar hogere kwaliteit en meer naleving van het protocol is altijd het terugkerende thema”, legt Pam uit. “De Navigator-bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis te delen, je netwerk te verstevigen en om centralisten en hulpverleners aan te moedigen en hen bewust te maken van de vitale rol die zij spelen in de keten van acute zorg.”


Dispatcher of the Year

Daarin past ook de benoeming van de Dispatcher of the Year, de eretitel die per Navigator aan één centralist of hulpverlener wordt toegekend (ambulance, brandweer of politie).

“Ook daarvoor ontvangen we graag voordrachten via onze website”, aldus Nikele. “Degene die deze titel wint, moet echt een topper over de volle linie zijn. Werken volgens het protocol of één goede casus volstaat niet, je bent in alle opzichten een voorbeeld voor je collega’s.”


Ook bedrijven en organisaties die zich op het beursgedeelte willen presenteren, kunnen zich aanmelden. Het spectrum is breed: standhouders kunnen bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van publieke veiligheid en first reponse, communicatiemiddelen, software en apps, voertuigen, tot aan meldkamermeubilair toe.

Aanmelden voor alle genoemde onderdelen kan in elk geval tot juni 2018 via de event website van Euro Navigator

‘Euro Navigator ook interessant maken voor de rijdiensten’

De ambulanceregio Hollands Midden is al aan het nadenken over het aanbieden van één of meer programmaonderdelen, waardoor de Euro Navigator mede boeiend kan worden voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. “Het zou mooi zijn als we een dagdeel in het bijzonder voor hen informatief zouden kunnen maken”, zegt hoofd van de ambulancemeldkamer Xander Kluts. “Vanuit de rijdiensten klinkt van tijd tot tijd onbegrip over het systeem. De laatste tijd hebben we dat helaas teruggezien in de vorm van enkele negatieve berichten in de media. En dat is eigenlijk wel begrijpelijk, want bij de invoering van ProQA in de diverse regio’s is vaak wel verteld hóe we het gingen doen, maar niet zozeer waaróm we het deden. Graag zouden we die inhaalslag alsnog maken.”

Hollands Midden was drie jaar geleden de gastregio voor de Euro Navigator (toen in Leiden) en had destijds ook een actieve rol in de totstandkoming van het programma. Daarna is het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers opgericht, waarvan Xander de bureaumanager is (en dit magazine een uitgave).

Xander Kluts, hoofd ambulancemeldkamer Hollands Midden