Noord-Nederland gaat verder met ProQA

Eind dit jaar hebben vermoedelijk vier van de tien AMPDS-meldkamers in Nederland de ACE-status op zak, het bewijs van presteren op het hoogste niveau. Eindhoven behaalde het certificaat in september als derde. Ook Dordrecht zal daar in 2017 nog in slagen, is de stellige verwachting van Paul Engelen.

Wel zijn uit het onderzoek aandachtspunten naar voren gekomen die kunnen leiden tot aanpassingen en tot het kritisch tegen het licht houden van de werkwijze. Hoe dat vorm krijgt, moet nader worden bekeken en besloten. De uitkomsten en de aanpak van verbeterpunten zullen begin 2018 per ambulanceregio (Groningen, Fryslân, Drenthe) en binnen de gezamenlijke meldkamer worden besproken.

Uit het ondervragen van centralisten komt onder meer naar voren dat bloedingen, buikproblemen en psychiatrie naar hun idee regelmatig een te hoge urgentie opleveren. Binnen dezelfde groep blijkt dat een meerderheid op sommige momenten graag meer of andere vragen wil kunnen stellen dan ProQA voorschrijft. Een derde deel ervaart de eigen ‘regelruimte’ als goed of ruim voldoende.  Waar het gaat om de urgentiebepaling, zouden veel centralisten graag de mogelijkheid hebben om een urgentie te kunnen afschalen.


Binnen de rijdende dienst geeft één op de drie ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs aan niet geïnformeerd te zijn omtrent het gebruik van ProQA, of dat niet meer te weten. Ook vindt deze groep dat er te veel informatie meekomt met de meldingen op de mobiele dataterminal en dat de gegeven informatie het vaak ‘erger laat lijken’ dan de situatie ter plaatse blijkt te zijn.De meldersinstructies die door de centralist worden gegeven, daar is de rijdende dienst tevreden over: die zijn doorgaans adequaat. De melder zélf is ook gevraagd naar ervaringen. En die is heel erg tevreden, ook al ontstaat bij de beller weleens de indruk dat hij/zij in een stramien wordt gedwongen. Toch zegt deze groep professioneel en doortastend geholpen te zijn. Bij de melders scoort de meldkamer gemiddeld een 8,3.


Het onderzoek geeft door de grote schaal en de hoge respons een betrouwbaar beeld van de ervaringen met ProQA binnen de drie ambulancediensten Kijlstra Ambulancegroep, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen en de gezamenlijke meldkamer. Uitgebreide informatierondes volgen nog binnen de betrokken regio’s, daarna wordt ook informatie gedeeld met de andere ProQA-meldkamers in het land.