Sietze Kijlstra: Wel tevreden, niet verrast

“In de basis hebben we een systeem dat goed voldoet aan de eisen en wensen. Op bepaalde punten kunnen en zullen we dat systeem nu verder gaan verbeteren.” Directeur Sietze Kijlstra van Kijlstra Ambulancegroep is ‘wel tevreden en niet verrast’ door de uitkomsten van de eerste grootscheepse evaluatie van het werken met ProQA.

Sietze zit namens de drie noordelijke RAV’s in de directie van de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. “Er is bij mij veel herkenning”, zegt hij over de evaluatie. “Natuurlijk ken ik het gemopper dat weleens te beluisteren valt bij de rijdienst. Wat voorheen niet verder kwam dan de koffietafel, hebben we met dit onderzoek echt kunnen ‘ophalen’ en nu kan het ook erkenning krijgen. We moeten onder meer concluderen dat ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen bij de invoering van ProQA onvoldoende meegenomen zijn. De nadruk lag destijds op de techniek en op de processen in de meldkamer. Daar moeten we dus een inhaalslag maken.”


Ervaring opdoen

Ruim vier jaar geleden, toen de keuze voor de meldkamer in Drachten viel op ProQA, werd al bepaald dat er na vier jaar een grote evaluatie zou zijn. Sietze: “De Inspectie en de zorgverzekeraars verlangden destijds dat we een triagesysteem zouden gaan gebruiken. Wij gaven de voorkeur aan ProQA omdat we meenden dat de ABCD-systematiek – en daarmee de patiëntveiligheid – daarin beter was uitgewerkt dat in NTS, wat de andere optie was. Maar de keuze voor ProQA was voor een bepaalde termijn en zou na vier jaar heroverwogen worden. Eerst moest er ervaring worden opgedaan. Dat hebben we ruimschoots gedaan.” Sietze verwacht op basis van de globale uitkomsten die hij nu kent, dat Kijlstra Ambulancegroep en de andere diensten samen zullen besluiten om in de Meldkamer Noord-Nederland door te gaan met ProQA.Sietze Kijlstra
Het is heel mooi dat de melder tevreden is.

Sietze: “We gaan de wensen en verbeterpunten uitgebreid bestuderen. Sommige zaken zullen we makkelijker kunnen aanpakken dan andere. Bijvoorbeeld: wat we op de mobiele dataterminal tonen, daar zijn we zelf de baas in. Je kunt kiezen tussen beknopt, gemiddeld en uitgebreid. Die informatie kunnen we dus terugschroeven. Maar de mogelijkheid om een urgentie af te schalen, dat is best een lastige en voor mij een van de ‘spannendste’ uitkomsten. Ik snap de frustratie wanneer je wéét dat een urgentie te hoog is en het wordt vervolgens met regelmaat bevestigd. Maar daarmee raak je wel aan de kern van de systematiek van ProQA, waarin bewust weinig ‘regelruimte’ is ingebouwd om eigen interpretaties te voorkomen. Het is de vraag of we daar iets aan mogen aanpassen en ook of het wijs is. Op dat punt vindt bovendien al finetuning plaats doordat de Medisch Managers Ambulancezorg samen de Landelijke Urgentie Tabel al periodiek bijstellen.” Dat de melder tevreden is, vindt Sietze heel mooi. “Het is een feit dat er vragen moeten worden doorlopen waarvan het nut voor de melder niet altijd duidelijk is. Ik denk dat de tevredenheid mede voortkomt uit de invoering van Pre-Alert in 2015 (in andere regio’s heet dit Directe Inzet Ambulance, DIA). De wetenschap dat de ambulance al rijdt, geeft geruststelling. Dat er daarna nog meer vragen komen is dan minder belastend.” ra de verbinding tot stand komt. Eén centralist is speciaal belast met de meldingen vanuit berggebied. Daar wordt vaak van de helikopter gebruik gemaakt en die hebben we dan ook bekeken.”

Familiebedrijf
Kijlstra Ambulancegroep geeft samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) uitvoering aan de ambulancevergunning binnen de provincie Fryslân. “We hebben daarvoor al lang geleden samen een corporatie opgericht en zijn daarover heel tevreden samen”, zegt Sietze Kijlstra. Met zijn broer Roelof vormt hij al de ‘vierde generatie directie’ van het familiebedrijf. “Het is best bijzonder dat een familiebedrijf zo nauw samenwerkt met een academisch centrum.” Kijlstra is daarnaast actief in het personenvervoer. De ambulancezorg in Groningen wordt uitgevoerd door Ambulancezorg Groningen en in Drenthe is wederom het UMCG hiervoor verantwoordelijk. Drie diensten bestrijken dus gezamenlijk drie ambulanceregio’s/RAV’s. Hun gemeenschappelijke meldkamer bevindt zich, samen met de meldkamers van politie en brandweer voor Noord-Nederland, in Drachten.