Korte berichten

E-learning: leer online werken met ProQA versie 13

Binnenkort stappen alle ProQA-meldkamers over op de software-update, versie 13 (een enkele meldkamer is nu al zover). Werk je als centralist, dan ontvang je via je eigen meldkamer de benodigde bijscholing voor het werken met versie 13. Maar je kunt méér doen om er vertrouwd mee te raken. De EDQ’s van de meldkamer in Zuid-Holland Zuid hebben namelijk een e-learningmodule ontwikkeld die je individueel online kan gebruiken.


Het is de eerste aflevering uit een reeks. “Deze eerste module behandelt de ingangsvragen en de protocollen 1 en 2”, vertelt EDQ Bram Bosch. “We gaan het verder uitbouwen met alle andere protocollen. Later zullen we er ook casussen aan toevoegen. Het is niet alleen een middel om met versie 13 kennis te maken, maar ook om in het algemeen de protocolkeuze te oefenen aan de hand van werkelijke meldingen.”


Het is voor het eerst in ons land dat er naast de klassikale scholingen een online ProQA-training beschikbaar is. De makers willen graag dat zoveel mogelijk collega’s die daar belangstelling voor hebben, er gebruik van kunnen maken. Bram: “Het is prima bruikbaar voor de rustige uren op de meldkamer.” Voor de centralisten in Dordrecht is deelname overigens niet verplicht gesteld, maar zij kunnen er wel punten voor krijgen.


Bram verzoekt de EDQ’s van andere regio’s die belangstelling hebben, hem een mail te sturen om de toegang tot de e-learning te kunnen regelen: bram.bosch@politie.nl

ProQA-update en de rijdienst

Zodra jouw meldkamer is overgestapt op versie 13, kun je op de ambulance ook je voordeel doen met enkele belangrijke verbeteringen in ProQA. Mede door de voortdurende feedback van centralisten én rijdiensten kan het internationale protocol continu worden aangepast aan de nieuwste inzichten.


Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs zullen onder meer deze veranderingen opmerken:

  • Door het uit elkaar trekken van 'bewusteloos' en 'hart/ademstilstand' zullen minder onterechte reanimatie-inzetten plaatsvinden.
  • Waar mogelijk is de vertaling vanuit het Engels verbeterd.
  • Een meer gerichte inzet is mogelijk door een specifiekere lijst met codes (van 1200 naar ruim 1800).
  • Er zijn nieuwe meldersinstructies bij gekomen zoals gebruik van epipen en naloxon. De voorspelling is immers dat meer opiaten-overdoseringen zullen gaan voorkomen.
  • De definitie van zwangerschapstrimesters is aangepast en sluit beter aan bij de Nederlandse verloskundige praktijk.


Het zal zeker even wennen zijn, maar verwacht wordt dat de verbeteringen voor iedereen merkbaar zijn.









Terugblik op symposium Den Bosch


Op 26 oktober 2017 organiseerde RAV Brabant Midden-West-Noord het symposium ‘Veilige zorg begint op de meldkamer’ in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch.

Door de aanwezigheid van ruim 150 collega’s uit de acute zorgsector en ketenpartners kijken we terug op een geslaagd symposium.


Met het symposium boden we de aanwezigen een inkijkje in de wijze waarop onze RAV omgaat met het bewaken van de kwaliteit op de meldkamers in ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De deelnemers beloonden de middag met een mooi rapportcijfer van 8,2 gemiddeld.
De presentaties, uitkomsten van de workshops en het discussieforum, een fotoserie, het getekend verslag en onze nieuwe bedrijfsfilm over de meldkamer zijn te bekijken op www.symposiumveiligezorgmka.nl