Instructie

Blijf aan de lijn bij verminderd bewustzijn

In de nieuwe versie van ProQA is ‘niet helemaal wakker/verminderd aanspreekbaar’ veranderd in ‘verminderd bewustzijn’. Van de centralist wordt verwacht dat hij/zij in dit soort situaties aan de lijn blijft zolang het kan, dus ook bij een urgentie A2.

Hierdoor kun je meteen reageren op eventuele veranderingen in de toestand van de patiënt. Als er meerdere lijnen gaan, kan en moet je de optie ‘Dringend afsluiten’ gebruiken.

Protocollair gezien is er overigens niets veranderd. Het was altijd de bedoeling om aan de lijn te blijven bij een niet helemaal wakkere patiënt. In de oudere versie van ProQA stond echter een vertaalfout, namelijk ‘niet aanspreekbaar’ in plaats van ‘verminderd bewustzijn’. Daardoor werd in de praktijk vaak niet volgens protocol gehandeld.

De Medisch Managers Ambulancezorg hebben zich hier nogmaals over gebogen en hebben bevestigd: de centralist blijft aan de lijn, ook als het een A2 is. Bekijk hieronder de bijbehorende schermen.