AMPDS / ProQA in het kort

• In Nederland werken 250 verpleegkundig centralisten


• in 10 meldkamers

• met het uitvraag- en triagesysteem AMPDS (Advanced Medical Priority Dispatch System)

• waarvan de geautomatiseerde/digitale variant ProQA heet, wat staat voor Professional Quality Assurance


• De betreffende meldkamers zijn die van

- Den Haag (voor de regio Hollands Midden)

- Alkmaar (regio Noord-Holland Noord)

- Haarlem (regio Kennemerland)

- Drachten (regio Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies)

- Rotterdam (regio Rotterdam-Rijnmond)

- Dordrecht (regio Zuid-Holland Zuid, meldkamer fuseert in 2017 met die van Rotterdam)

- Middelburg (regio Zeeland)

- Eindhoven (regio Brabant Zuid-Oost)

- Tilburg (Brabant Midden-West-Noord)

- Den Bosch (Brabant Midden-West-Noord)


• Een EDQ’er of EDQ (Emergency Medical Dispatch Quality Assurance) is een centralist die binnen de eigen meldkamer als neventaak heeft: het bewaken van de kwaliteit van de meldingen in ProQA en het coachen van collega’s


• Wereldwijd werken 65.000 centralisten op 3.000 meldkamers met hetzelfde systeem als wij, dus met dezelfde codes en dezelfde triageuitkomst, ongeacht het land of werelddeel; de hieraan gekoppelde urgentiee en de inzet kunnen verschillen per land


• De standaarden in AMPDS worden al sinds begin jaren 80 vastgesteld door de International Academy of Emergency Dispatch (IAED) in Amerika. De vertaling naar het digitale meldkamersysteem wordt gemaakt door

Priority Dispatch Corp. (PDC), de leverancier van ProQA.