‘Na software-update moeten 1200 codes
weer precies hetzelfde resultaat geven’

Eind dit jaar verschijnt een software-update van ProQA: versie 13. Drieduizend ProQA-meldkamers wereldwijd zullen deze update doorvoeren in hun digitale systemen. Zo gestandaardiseerd als ProQA is, zo verschillend is de achterliggende ICT-architectuur van meldkamers per land. Het landelijk ICT-overleg van de tien ProQA-meldkamers in Nederland zorgt ervoor dat het programma ook na een update goed blijft werken op onze systemen.

Functioneel beheerder René van Kleef op de meldkamer van Hollands Midden (Den Haag) is vanaf de eerste dag betrokken bij het waarborgen van die ‘compatibiliteit’. “In Nederland werken alle meldkamers met het Geïntegreerd Meldkamer Systeem – afgekort GMS – als ICT-omgeving”, vertelt René. “Toen we ProQA naar Nederland haalden, als eerste in 2010 naar de Veiligheidsregio Hollands-Midden, moesten we een manier vinden om ProQA goed te laten samenwerken met GMS. Een hele opgave, want de analoge ‘klapper’ van AMPDS kent 1200 mogelijke triage-uitkomsten. Elke code leidt tot een automatische inzet van ambulances voor de Nederlandse situatie. Die moesten allemaal worden gedigitaliseerd en afzonderlijk getest binnen GMS.”

Talloze verbeteringen

Met behulp van softwarematige tools en in nauw overleg met de AMPDS-technici in Amerika, lukte het om GMS en ProQA goed ‘met elkaar te laten praten’. Later werd dit model uit Hollands Midden de standaard voor Nederland. René: “De meldkamers die na Hollands Midden overgingen op ProQA, hoefden gelukkig niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. In 2011 bouwden we in het Meldkamer Diensten Centrum in Driebergen een ‘referentiedatabase’: een moedersysteem waarin we kunnen wijzigen en testen. Daarna kunnen andere meldkamers die database ‘inspoelen’, zoals dat heet.”


Zo zal het ook gaan met de update die er nu aan komt. Die bevat talloze verbeteringen die het gevolg zijn van feedback uit meldkamers over de hele wereld. René: “Dat zijn verbeteringen ten aanzien van triage-uitkomsten, maar ook softwarematige verbeteringen. Ook in de nieuwe versie moet elke denkbare code het inzetresultaat opleveren dat de Medisch Managers Ambulancezorg met elkaar hebben afgesproken, dus of er een ambulance gaat rijden, of twee, en met welke urgentie. Het is vooral een kwestie van heel veel testen en controleren.”René van Kleef

Al maanden zijn de voorbereidingen op de update gaande. René werkt daarvoor momenteel extra nauw samen met Peter Ploeg (meldkamer Rotterdam-Rijnmond) en Gijsbert den Hartog (meldkamer Noord-Holland). “We staan in wekelijks overleg, maar uiteraard ook met de andere zeven functioneel beheerders van alle meldkamers. Sowieso komen wij eens per maand als landelijk ICT-overleg bij elkaar voor afstemming en ondersteuning op ons vakgebied.”


Momenteel werken René, Peter en Gijsbert aan een gigantische Excel-tabel die precies laat zien waar een bepaalde ProQA-code mee in verbinding staat, zodat inzichtelijk wordt waar er gevolgen zullen optreden van een wijziging. René: “Als de update straks draait en alles is getest, gaan de meldkamers één voor één korte tijd plat om de update op te halen in Driebergen. In die ‘downtijd’ vallen de centralisten terug op de fysieke klapper. Dat is het mooie aan ProQA, ook zonder computer kun je precies hetzelfde uitvraagproces doorlopen. De uitkomst kun je delen met de rijdiensten, andere disciplines en andere meldkamers en iedereen weet onmiddellijk wat er gaande is en wat er nodig is. Het is een robuust systeem.”

Naast de Meldkamers Ambulancezorg hebben recent ook de eerste drie Meldkamers Brandweer in Nederland de applicatie ‘ProQA Fire’ ingevoerd. Het technisch beheer daarvan ligt bij hetzelfde ICT-overleg als van ‘ProQA Medical’. René: “We doorlopen daarmee hetzelfde proces als in de begintijd van ProQA Medical, om het systeem goed draaiend te krijgen op de Nederlandse ICT. En we lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Een voorbeeld: in ProQA Fire staat de suffix ‘P’ voor een persoon in brand en ‘p’ voor brand op een balkon. Maar ons Nederlandse GMS is niet hoofdlettergevoelig. Omdat we straks niet de zwaarste inzet willen hebben bij elke balkonbrand, moeten we daar binnen de software een oplossing voor bedenken. En tegelijk geven wij dit aan de beheerders in Salt Lake City door als verbeterpunt. Waardoor het misschien in een volgende update wereldwijd wordt aangepast.”