Over - triage?

Hoe lastig is telefonische triage en hoe gevaarlijk kunnen aannames zijn? In deze rubriek bekijken we waargebeurde meldingen in ProQA waarbij verwachting en werkelijkheid uiteenliepen. Deze keer twee casussen van de MKA-tafel.

Casus 1

Bij de vaak aangehaalde ‘levensbedreigende bloeding aan de vinger’ die in ProQA niet afgeschaald zou mogen worden, kan de centralist met behulp van de meldersinstructies wel degelijk afschalen tot een huisartsenmelding.


De melder zegt dat iemand zich met een groot slagersmes in de vinger heeft gesneden en dat er sprake is van een levensbedreigende bloeding. Het bloed stroomt eruit. In eerste instantie gaat er een ambulance met A1 naartoe, maar er kan protocollair worden afgeschaald door de bloeding te laten stelpen. De ambulance kan dan worden teruggehaald.


Bekijk onderstaande screenshots voor de gevolgde procedure!

Uiteindelijk resteert:

25 jaar oud, man, bij kennis, ademt.

Bloeding/snijwonden.

Code: 21-A-1.

Niet gevaarlijke bloeding.

Verklaring melder: met slagersmes in vinger

gesneden, bloedt behoorlijk.

De oorzaak van de bloeding is traumatisch. Het bloed komt uit een niet gevaarlijk lichaamsdeel. Hij is helemaal wakker. Hij ademt normaal. Er spuit of stroomt geen bloed uit. Hij heeft geen

stollingsstoornis en neemt geen bloedverdunners.

Casus 2

Protocol 32 van ProQA is een protocol waar de centralist naartoe kan in geval van een onoverkomelijk communicatieprobleem, wanneer melder en centralist elkaar volstrekt niet begrijpen door een wederzijdse taalbarrière. Als vangnet geeft ProQA dan aan dat er onder A1 moet worden gereden.


Zo ziet dat er dan bijvoorbeeld uit:
Leeftijd onbekend, man, bewustzijnstoestand onbekend, ademhalingstoestand onbekend. Onbekend probleem (melding onwelwording).
Code: 32-B-4.

Taal van de melder niet begrepen (geen tolk in de meldkamer).

Geen enkel idee wat er aan de hand is. 


Vaak wordt gedacht dat de spoed waarschijnlijk voor niets zal zijn, maar dit is zeker niet altijd het geval. In de maanden augustus en september van dit jaar kwam op een meldkamer in Nederland dit protocol twaalf keer in werking. Naast een aantal malen ‘eerste hulp geen vervoer’ kwam er onder meer uit:

  • een overduidelijk infarct
  • een val van een trap met neurotrauma
  • een CVA met trombolyse-indicatie


Ook bij een 32-code dient de spoedeisendheid dus serieus te worden genomen!

Screenshots casus 1