Van 1245 naar 1848 coderingen

De EDQ’s van de AMPDS-organisaties zijn op 4 en 5 oktober tijdens zogeheten train-the-trainer-dagen ingelicht over de wijzigingen in de nieuwe versie van AMPDS/ProQA. De training werd gegeven door Chris Keijsers en Piet Hein Verhagen.

Er zijn veel aanpassingen verwerkt in de nieuwe versie van ProQA. Het aantal coderingen is uitgebreid van 1245 naar 1848. Ook zijn er geheel nieuwe vragen en er is een verandering in de volgorde bijgekomen. De uitbreiding van het aantal coderingen komt grotendeels door het aanbrengen van detaillering, door middel van toevoegingen (suffixen).


Al deze wijzigingen zijn tot stand gekomen door input van de gebruikers wereldwijd. Er zijn diverse door Nederland ingebrachte wijzigingen. Bijvoorbeeld een Hoog Energetisch Trauma in protocol 30 is toegevoegd, wegens de specifiek Nederlandse situatie van botsende wielrenners en/of elektrische fietsen op een tweerichtingsfietspad. Verbranding met oliën en vetten in protocol 7 is ook een nieuwe keuzemogelijkheid, omdat we een verbranding met bijvoorbeeld frituurvet voorheen niet goed kwijt konden.

Vanwege de vele wijzigingen is een scholing voor iedere centralist noodzakelijk. Die gaat binnen de eigen organisatie door de EDQ’s gegeven worden. Zij geven een presentatie met daarin de grootste wijzigingen en er wordt geoefend op laptops. Daarnaast wordt documentatie verstrekt en er worden scenario’s geoefend.

Kortom er is werk aan de winkel, maar de vele veranderingen zullen ongetwijfeld tot betere uitkomsten en meer enthousiasme leiden. Het is aan te raden om naast het zelf oefenen met de laptop, ook de regionale scholingen, werkoverleg en casuïstiekbespreking te gebruiken voor verdere verdieping in ProQA.

Indien gewenst kan een meldkamer gebruik maken van de laptops (als ze nog vrij zijn) van de gebruikersvereniging. Deze aanvraag kan gedaan worden bij Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl