Vurige wens van Medisch Managers Ambulancezorg

‘Apart protocol voor zorgprofessionals die ambulancevervoer bestellen’

Vurige wens van Medisch Managers Ambulancezorg

‘Apart protocol voor zorgprofessionals die ambulancevervoer bestellen’

Ook als huisartsen of andere zorgprofessionals de meldkamer bellen voor ambulancevervoer zouden ze door een protocol in ProQA moeten worden geleid. Daarvoor pleiten alle Medisch Managers Ambulancezorg van meldkamers die werken met de digitale variant van AMPDS.

Volgens hen gaat het in de huidige werkwijze te vaak mis, omdat in die gesprekken -zonder gebruik van ProQA- cruciale vragen niet worden gesteld. ,,Je wilt het héle toestandsbeeld hebben”, stelt Harm van de Pas, voorzitter van het landelijk overleg Medisch Managers Ambulancezorg.

Voor het inschakelen van een ambulance bellen zorgprofessionals als huisartsen en verpleegkundigen in principe niet naar 112, maar naar een speciaal telefoonnummer. Daar maken ze zelf in het menu eerst een professionele inschatting tussen spoed of besteld vervoer, waarna de centralist met de aanvrager een rit plant.

Vurige wens ,,Onze vurige wens is om in Nederland een specifiek protocol te krijgen als zorgprofessionals bellen voor vervoer, met daarbij een gestandaardiseerde aanvraag”, zegt Harm namens zijn collega's. ,,Het gaat nu geregeld fout, omdat er onvoldoende gegevens worden uitgevraagd of gegeven. Er zijn simpelweg onmisbare vragen die áltijd gesteld moeten worden, omdat je de antwoorden nodig hebt voor een verantwoorde indicatiestelling.”

Harm noemt het voorbeeld van een huisarts die belt voor het vervoer van een patiënt met een longontsteking. De zorgverlener kiest in het menu niet voor spoed, maar verwacht wel dat er snel een ambulance komt. De centralist plant een rit met de zorgambulance, maar na een half uur belt de huisarts weer. ‘Waarom blijft die ambulance nou, het duurt te lang’, meldt die bezorgd.

‘Het staat al op papier’ Met een eigen protocol en vragen die altijd worden gesteld kan dat soort ‘ruis’ volgens Harm en zijn collega’s worden voorkomen. ,,Als de zender en ontvanger allebei weten wat nodig is, dan bevordert dat de communicatie.”

Implementatie van een extra protocol in de Nederlandse versie van ProQA kan volgens de medisch manager van de veiligheidsregio Brabant Midden-West-Noord simpel zijn. ,,Alle meldkamers hebben op papier al staan hoe zulke aanvragen moeten worden afgehandeld. Het is al gestandaardiseerd.”

In Engeland kent ProQA al een soortgelijk eigen (extra) protocol, waarbij de vraag overigens meer gericht is op het feit of een dokter de patiënt de voorgaande twee uur heeft gezien. Met kennisneming van de ervaringen aan de andere kant van de Noordzee wil het landelijk overleg Medisch Managers Ambulancezorg de ‘kansrijkheid van een eigen protocol’ bespreken met de International Academies of Emergency Dispatch, de ontwikkelaar van AMPDS & ProQA. Urgentie en kennis De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) lijkt desgevraagd nog niet direct de urgentie in te zien van een apart protocol. ,,In de praktijk zijn het overdag meestal de huisartsen die de ambulance aanvragen. Dat doen ze op basis van urgentie en hun kennis van het totaalbeeld van de patiënt’’, vertelt woordvoerder Judith van Empel. ,,We horen van huisartsen dat er veelal op een goede manier en met goede interactie tussen de huisarts en ambulance besloten wordt tot ambulance-inzet. In die afweging staan de veiligheid en de context van de patiënt voorop. De huisarts is juist degene die een goed totaalbeeld van de patiënt kan meegeven aan de ambulance.’’

Klachten over ruis in die contacten kent de LHV niet. ,,We horen geen signalen dat die interactie niet goed zou gaan. Onze indruk is dat het contact nu al gestructureerd plaatsvindt met wederzijds respect voor elkaars kennis en kunde en actuele capaciteitsproblemen.’’