Vorige nummers

Nummer 1

Voorjaar 2017


  • 'Volg het protocol, dan houd je de leiding' Paul Engelen, interim-manager meldkamer Hollands Midden in 2011
  • 'Ik breng het alsof ik het zelf heb bedacht'
    Inge Dijkstra, verpleegkundig centralist Noord Nederland
  • 'Het geheim: streng durven zijn op jezelf'
    Den Bosch heeft eerste Nederlandse meldkamer met ACE-status
  • Kort nieuws
  • AMPDS / ProQA in het kort