Grote ‘multi’-delegate uit Drachten steekt haar licht op in New Orleans

Een delegatie van ruim 30 AMPDS-gebruikers uit Nederland bezocht van 10 tot 16 april het ‘Navigator Congress’ in New Orleans, Verenigde Staten. Van deze groep was bijna de helft afkomstig uit de regio Noord-Nederland/meldkamer Drachten: vijftien collega’s, verdeeld over de witte, rode en blauwe kolom.

“In Amerika ligt de bakermat van ons uitvraagsysteem AMPDS/ProQA”, vertelt Martien Boerwinkel, verpleegkundig centralist, opleider en EDQ. “Op dit jaarlijkse Navigator Congres is voor ons veel nieuwe informatie te halen over het systeem, in de vorm van workshops en zalen waar nieuwe aanvullingen op het systeem worden getoond. Voor mijzelf had de zakelijke reis naar New Orleans veel aspecten.”

Martien somt er een paar op: “Inhoudelijke workshops ter verdieping van mijn kennis en kunde. Verkenning van verbeterpunten over de zorg voor medewerkers op een meldkamer. Antwoord vinden op de vraag of ‘multi’-werken vanuit één protocol – dus ook voor politie en brandweer – een meerwaarde zou kunnen bieden voor onze meldkamer. En last but not leastmeekijken op de AMPDS-meldkamer van New Orleans.” Het is een bijzonder goed werkbezoek geweest, vindt hij. “We zijn nu bezig alle informatie en leerpunten te verzamelen en te vertalen naar speerpunten voor de komende tijd.”


De mens in de meldkamer

Tijdens de week in New Orleans viel Martien ook de aandacht voor de mens achter het werk op. “Meldkamers hebben wereldwijd veel overeenkomsten en er is dus best veel kennis en ervaring op het gebied van gezondheid en welbevinden van centralisten. Hoe houd je goede en gemotiveerde mensen aan boord? Protocollair werken op zich draagt ook bij aan de gezondheid van de centralist. Sinds het werken met ProQA luisteren centralisten meer en zorgvuldiger naar het antwoord van de melder, omdat ze in hun hoofd niet zozeer bezig hoeven te zijn met de volgende vraag of de juiste instructie. Die volgt namelijk wel. Daar staat wel een ander besef tegenover, namelijk dat de werkdruk op meldkamers door de laagdrempeligheid nog steeds aan het toenemen is. Daar moeten we ons met elkaar goed bewust van blijven. En kijken waar we aanpassingen kunnen doen om het behapbaar te houden.”

Verkenning van ProQA Fire 
Rienk Hofman ging als teamleider van de brandweermeldkamer mee op dezelfde reis. Rienk: “Op de meldkamer brandweer van Noord-Nederland vragen wij nu niet geprotocolleerd uit. Deze reis was voor mij mede bedoeld om te verkennen of ProQA Fire ons zou kunnen helpen om meer gestructureerd uit te vragen en een goed handelingsperspectief mee te geven aan de melder. Navigator is de plek hiervoor. We kregen de uitgelezen kans om door middel van workshops feeling te krijgen bij het systeem. Dat onze reis ‘multi’ was heeft zeker bijgedragen aan de doelstelling om steeds beter te gaan samenwerken.” Als vervolg op de reis is Rienk samen met een centralist naar Nijmegen gegaan om de ProQA Fire-opleiding te volgen. “Zo kunnen we de voor- en nadelen goed tegenover elkaar zetten om een gefundeerde beslissing te nemen.”


Namens de politie was operationeel specialist Maarten Postma mee. Hij zegt: “Voor mij viel de reis samen met mijn eerste werkweek in mijn nieuwe functie. Het saamhorigheidsgevoel en de trots zijn mij vooral bijgebleven. Trots op het vak, de professionaliteit en bovenal trots om in moeilijke tijden er voor iemand te zijn. Ik heb in New Orleans het besef gekregen dat de Meldkamer Noord-Nederland wereldwijd gezien niet onderdoet voor andere toonaangevende landen en dat we op sommige gebieden zelfs bij de voorhoede horen!”

In 2018 vindt de Navigator plaats in Las Vegas.