Kort nieuws van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

Geplande opleidingsmomenten

Er verschijnt dit jaar een schema met de geplande opleidingsmomenten voor AMPDS en ProQA in het jaar 2018. Dit jaar staan er in ieder geval nog twee AMPDS- en ProQA-opleidingen inclusief scenariodagen gepland. Voor beide momenten is er nog ruimte om kandidaten aan te melden. Het gaat om de volgende dagen:

Nieuwe contracten

Alle gebruikers van AMPDS/ProQA hebben nu een NEMA-contract. Ook al zijn deze nog niet voorzien van een handtekening, ze zijn wel met terugwerkende kracht ingegaan per afgelopen januari. Het feit dat er nog geen handtekeningen onder de contracten staan, heeft ermee te maken dat er nog een paar vreemde vertalingen in de contracten staan, die aangepast worden voor meer duidelijkheid.

Nog geen landelijke bijscholing

Recent is er binnen het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers een bijeenkomst geweest om af te tasten of we tot een landelijke bijscholing AMPDS/ProQA zouden kunnen komen. In dit overleg zijn weliswaar veel zaken besproken waar we in de toekomst landelijk wat aan zouden kunnen hebben, maar om tot één centrale bijscholing te komen is het nu toch nog te vroeg. Dit heeft onder meer te maken met het verschil in behoeften onder de verschillende gebruikers. Op een later moment nemen we deze vraag weer een keer onder de loep.

Reageren of meeschrijven?

Dit was de tweede editie van deze nieuwsbrief, die je ontvangt omdat je vanuit jouw functie op de een of andere manier betrokken bent bij het werken met AMPDS en ProQA. Delen mag, stuur de pdf gerust door naar iedereen van wie je denkt dat hij/zij met deze informatie zijn/haar voordeel zou kunnen doen.
Heb je feedback op deze nieuwsbrie(f)(ven), suggesties voor berichten, nieuwtjes, aankondigingen of onderwerpen die je in de derde editie (Najaar 2017) zou willen terugzien?
Mail dan naar x.kluts@ravhm.nl

Testen van ProQA versie 13 begint

De nieuwe versie 13 van ProQA is recent vrijgegeven door leverancier Priority Dispatch Corp. om deze in Nederland te gaan testen en daarna zo snel mogelijk te gaan invoeren. Op dit moment is de gebruikerstestgroep al begonnen met de testen. Hierna is het de beurt aan de ICT-testgroep. Alle testen worden hopelijk in het derde kwartaal afgerond. Natuurlijk zijn we ook nog afhankelijk van andere grote projecten op de meldkamers, zoals IVC, maar hopelijk lukt het om in het vierde kwartaal over te gaan naar versie 13.

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Tweede editie, zomer 2017. Redactieadres: RAV Hollands Midden, Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Teksten: Frank van den Elsen en

Xander Kluts

Vormgeving: Frederike Roozen - Slieker

Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon