Tilburg heeft nu ook de ACE-status

Nederland heeft een tweede AMPDS-meldkamer met de ACE-status (Accredited Center of Excellence). Deze erkenning is het bewijs dat een meldkamer op het hoogst haalbare niveau presteert. Vorig najaar was Den Bosch de eerste Nederlandse meldkamer die het predicaat binnensleepte. Minder dan 10 procent van de AMPDS-meldkamers wereldwijd kan bogen op dit keurmerk.

Half juni werd het hoofd van de Tilburgse meldkamer Kees de Ruyter gebeld vanuit Amerika met de heuglijke mededeling. “Het was niet helemaal een verrassing, want we hebben het afgelopen halDaar veel gegevens moeten aanleveren en een ‘site visit’ gehad. Wij waren er klaar voor, maar zo’n officieel telefoontje van de directeur van het accreditaKebureau maakt het dan toch ‘af’.”

Mooie bijkomstigheid is dat heel de RAV Brabant Midden-West-Noord nu de ACE-status heeft, want Tilburg en Den Bosch zijn de beide meldkamers van die regio. Kees: “We hebben AMPDS en ProQA allebei in 2012 ingevoerd, maar Den Bosch had toen een stabielere personele situaKe dan wij. Wij werkten desKjds veel met uitzendkrachten die ProQA niet hoefden te gebruiken en daarna met jonge mensen die er nog in thuis moesten raken. Daardoor duurde het wat langer voordat wij het traject naar de ACE-aanvraag goed konden inzetten.”


Meldkamer Tilburg

In de tweede helft van 2016 werd voelbaar dat Tilburg ‘eraan toe was’, vertelt Kees. “Onze scores lagen hoog en collega’s begonnen acKef te vragen wat de stand van zaken was. Ze wilden dit graag. Het is toch een stuk erkenning en er speelt gezonde compeKKe mee met andere meldkamers.” Om ACE te behalen, moet een meldkamer aan ruim twinKg strenge kwaliteitscriteria voldoen, waarvan de belangrijkste is dat structureel minstens 93 procent van de meldingen foutloos volgens het protocol moet verlopen.

Interessant is dat Tilburg én Den Bosch beiden toewerken naar een fusie met een andere meldkamer van een buurregio zonder de ACE-status: Den Bosch met Eindhoven en Tilburg met Middelburg. Kees: “Begin 2020 hopen wij in Bergen op Zoom samen met de collega’s van Middelburg van start te gaan. Dat is ook ongeveer de periode waarin we hercerKficering moeten aanvragen, want ACE is drie jaar geldig. De ambiKe is dat we Middelburg met onze ervaring kunnen meenemen in het ACE-traject waardoor we hopelijk over drie jaar samen op dat hoge niveau kunnen presteren.”