INNOVATIE

B-vervoer in Noord-Nederland succesvol ondergebracht in aparte meldkamer

We zijn af van het spoedje tussendoor

Optimalisering van besteld vervoer in de keten, een betere aaneengesloten inzet van Zorgambulances en het vaker op tijd arriveren bij de patiënt en op de bestemming. Dat zijn na ruim een jaar enkele merkbare resultaten van de vorming van de Meldkamer Planbare Ambulancezorg (MKPAZ) in Drachten.

Het is in feite een zelfstandige, kleine meldkamer die is losgekoppeld van de ‘gewone’ MKA Noord-Nederland en die alle aanvragen voor B-vervoer aanneemt, verwerkt en inplant. “We hebben bewust een fysieke scheiding aangebracht met de reguliere meldkamer, zodat we ons als team in een eigen omgeving volledig kunnen concentreren op onze taak”, vertelt leidinggevende Fred Dirks. Het doel bij de start van de MKPAZ in het voorjaar van 2020 was om het B-vervoer voor de drie noordelijke provincies uit de hectiek van het spoedvervoer te tillen en strakker te gaan organiseren. Het mes zou aan alle kanten snijden, legt Fred uit. “Minder ad hoc een beroep hoeven doen op ALS-ambulances voor B-ritten, zodoende meer ALS-capaciteit beschikbaar houden voor spoedvervoer, een betere belading van de Zorgambulances en meer stiptheid. Al met al dus meer betrouwbaarheid voor patiënten en ketenpartners.” Magneetborden Vier meldtafels werden verplaatst vanuit de MKA naar de nieuwe MKPAZ. Er werd een werkwijze uitgedacht waarmee Zorgambulances tot het uiterste worden benut. “We plannen op dit moment nog met twee magneetborden aan de muur”, legt Fred uit. “We zien daarop in één oogopslag het gehele bestelde laagcomplexe vervoer en de planning voor elke van de circa twintig Zorgambulances in Noord-Nederland. Dit kan met GMS niet, want dat is geen planningssysteem.” Er wordt momenteel gezocht naar een digitaal planningsprogramma, dat ook gekoppeld kan worden aan GMS.

Fred Dirks

Met ketenpartners is afgesproken dat een B-rit bestellen alleen kan voor de dag zelf, of voor de eerstvolgende doordeweekse dag, van 8.00 tot 22.00 uur. Fred: “Dus op vrijdag kun je wel een Zorgambulance bestellen voor een rit op maandag, maar op maandag nog niet voor woensdag. Wij kunnen veel beter focussen op de planning als we met maximaal twee dagen tegelijk bezig zijn en niet met kleine plukjes ver vooruit.” Voorlichting Voor de aanvragers was dat wennen. Fred: “Ritten in de verdere toekomst blijven nu noodgedwongen in hun agenda staan, totdat ze bij ons mogen bestellen. We hebben daar met een voorlichtingscampagne aandacht en begrip voor gevraagd. Daarbij hebben we ook de SBAR-methodiek gepresenteerd: een vast script voor het aanvragen van een rit. Het vergt enig omdenken, maar uiteindelijk is iedereen – zeker ook de ketenpartners zelf en de patiënten in het bijzonder – erbij gebaat als het besteld vervoer stipter en betrouwbaarder verloopt.” De MKPAZ wordt deels bemenst door collega’s van de MKA die ProQA-opgeleid zijn; deels zijn het verpleegkundigen die intern op maat geschoold zijn voor de nieuw ontstane functies. Zij zijn goed getraind in het herkennen van laag- en middencomplexe patiënten of tekenen van instabiliteit. In zulke gevallen wordt het telefoontje onmiddellijk doorgezet naar de MKA. Middencomplexe ambulancezorg wordt in Noord-Nederland momenteel nog verzorgd door ALS-wagens. In avond, nacht en weekend komen aanvragen voor B-vervoer net als voorheen terecht in de reguliere MKA.

Resultaat Ketenpartners, patiënten en de ambulancediensten zelf zijn tevreden over het tot nu toe behaalde resultaat, al is dit nog lastig cijfermatig te onderbouwen doordat corona de jaren 2020 en 2021 domineerde. Fred gaat er niettemin van uit dat de MKPAZ een blijvertje is. Je kunt immers op de nostalgische planborden in één oogopslag zien dat het concept werkt. “Je ziet elke Zorgambulance vollopen met aaneengesloten ritten. Ze kunnen achter elkaar door blijven rijden en we hoeven veel minder ‘spoedjes tussendoor’ bij een ALS-ambulance onder te brengen. Daar zijn we doordeweeks overdag zo goed als vanaf.”