Vorige nummers

Nummer 17

Voorjaar 2021


 • Meldkamer Rotterdam neemt triage-uitkomst van NTS niet meer automatisch over. Aanvraag vanuit de HAP = opnieuw uitvragen in ProQA.
 • ‘Ze komen dus wel degelijk voor, CVA’s bij jongeren’. Het Hulpmiddel Beroerte Diagnose kijkt niet naar leeftijd.
 • Combibaan op ambulance en meldkamer maakt een ‘ProQA-ambassadeur’ van je. ‘OK, als jij het zegt…’
 • In gesprek met Jan Kleijn: ‘Schitterend hoe de technologie de hulpverlening ondersteunt’
 • Centralist en melder soms ‘in twee werelden’. Moet ik overdrijven om een ambulance te krijgen?
 • Druk op centralisten loopt op door vele factoren. ‘We hebben een onbekendheidsprobleem’.
 • Casus: Schijnbare dronkenschap blijkt reanimatie.

Nummer 16

Winter 2020/2021


 • Weigeren van ambulance: een reëel spookbeeld. Londense toestanden denkbaar bij snel stijgend aantal besmettingen.
 • Behoud altijd het contact met de melder. ‘Je mag je vraag inleiden, of tussendoor toelichten’
 • ‘Levensbedreigende’ bloeding wordt weer ‘ernstig’. Woordkeuze droeg bij aan overtriage.
 • Wet van Brock: denk aan de AED!
 • In gesprek met Petra van Asten: ‘Zo’n uitgebreid compliment, dat gebeurt zelden’.
 • Denk altijd aan je beroepsgeheim. Alle informatie over de patiënt is vertrouwelijk, tenzij…
 • Casus: Het kan altijd ernstiger zijn.

Nummer 15

Najaar 2020


 • Protocol ‘Actieve Schutter’ binnenkort beschikbaar in ProQA Medical. Extra houvast bij rondvliegende kogels.
 • ‘We zijn ingewerkt in corona’. Drie centralisten over de tweede golf.
 • Praktijk: pijnlijke ademhaling is niet per se abnormale ademhaling.
 • Eigen communicatiekanaal uniek voor AMPDS-landen. Magazine voor meer begrip en draagvlak.
 • In gesprek met Denise Bernouw - Rooimans: ‘Feedback gaat niet om afrekenen’.
 • Achtergrond: hulp uit de luchtvaart bij opstellen van beroepsprofiel. Op zoek naar de ‘oer-centralist’.
 • Casus: 'De beentjes hangen eruit...'

Nummer 14

Zomer 2020


 • ‘Al veel werk verzet voor tweede coronagolf’. Zowel centralisten als ProQA hielden zich goed staande in crisis.
 • Waar bleven de niet-coronapatiënten?
 • Nieuw: 'Team Bergen op Zoom'. Meldkamers Middelburg en Tilburg gefuseerd.
 • Digitalisering: online trainen en hercertificeren.
 • In gesprek met Bram Bosch: “We spreken elkaars taal, handig”.
 • Hulpmiddel Ademhalingsverificatie voorkomt onnodige reanimaties. 'Prachtig, precies wat we vroeger misten'
 • Casus: Gaat trauma vóór medisch, of …?

Nummer 13

Voorjaar 2020


 • Extra tools voor opsporen corona. Niet alleen snel en effectief triëren, óók hulpverleners beschermen.
 • 'Er samen een weg in vinden'. Drie centralisten over hun werk in coronatijd.
 • Wel of geen PBM, dat is de vraag. 'Hoe meer details vanuit de meldkamer, hoe liever'.
 • 'We vragen veel van onze centralisten'. In gesprek met Welmer de Groot, Medisch Manager Ambulancezorg meldkamer Rotterdam-Rijnmond.
 • Diverse updates op komst. Zorg dat je de wijzigingen kent!
 • 'Doe mij als melder maar een ProQA-triage'. 'Overstappers' vanuit NTS maken kennis met AMPDS.
 • Casus: 'Ik ben zó klaar met u!'.

Nummer 12

Winter 2019/2020


 • ‘Principles’ eindelijk ook in het Nederlands. ‘Vertaling maakt AMPDS toegankelijker’
 • Jaarwisseling op de meldkamer. ‘Lang leve ProQA, je fietst er zo mooi doorheen’
 • ICT-‘hickups’ bij switch naar LMS. Lek boven water en verbeteringen in gang gezet.
 • ‘Dynamiek bij “wit” is altijd uitdagend’. In gesprek met Gertjan Baerveldt, combicentralist meldkamer Den Haag.
 • ‘Noord-Nederland klaar voor ACE’.
 • Jonge EDQ Frederieke Wijle: ‘Wees zélf de verbetering’.
 • Casus: CO waar niemand het verwachtte.

Nummer 11

Najaar 2019


 • Verbetervoorstellen wel degelijk effectief. ‘Roep niet alleen vanaf de bank dat iets beter kan’.
 • ‘Warm doorverbinden naar huisarts niet nodig met ACE’.
 • Zeldame gevallen. ‘Dat ene protocol, dat we nooit gebruiken’.
 • ‘Behaal eer uit leren van fouten’. Interview met prof. dr. Ian Leistikow.
 • ‘Het is meestal géén crash’. In gesprek met Thomas van de Ven, Zweefvlieger en EHBO-instructeur.
 • Lezing in Berlijn: Twee meldkamers, één ACE.
 • Casus: Twee werkelijkheden.

Nummer 10

Zomer 2019


 • ‘Recente groei spoedinzetten komt niet door triagesystemen’. Oorzaak van meer spoedritten is toename
  112-meldin
  gen.
 • MMA’s adviseren een kwaliteitssprong aan RAV-directies: ‘Over twee jaar allemaal de ACE-status’.
 • Meldkamers nieuwe stijl worden virtueel één. Driebergen vangt nu nog alle 3 miljoen 112-meldingen per jaar op.
 • Nieuwe MMA’s behouden hun ‘twee petten’.
 • Euro Navigator in Berlijn:
  meld je nu
  aan.
 • ‘Ik denk graag zelf mee wat de patiënt mankeert’. In gesprek met Eline Bot.
 • Casus: ‘Eerste hulp, geen vervoer’ is ook onderdeel van ons werk

Nummer 9

Voorjaar 2019


 • ‘Dieper doorvragen mag niet alleen, het móet’. Rijdiensten voor het eerst geschoold in ProQA.
 • Vijf puzzelstukken vallen in Haarlem op hun plek. Complexe samenvoeging van meldkamers.
 • ‘Koude cijfers zeggen lang niet alles’. Kritiek van EDQ’s op data-analyse.
 • ‘Niet verwacht dat je ook telefonisch zorg kan geven’. In gesprek met Wendy van der Schaft.
 • Waddenheli: een gewone ambulance, maar dan met rotorbladen.
 • Eerste ‘Handboek nationale AMPDS-afspraken’.

Nummer 8

Winter 2018/2019


 • Nieuw in ProQA: Meer omegacodes. Finetuning vemijdt onnodige inzetten.
 • Alle handen aan de meldtafel. Bij tekort aan centralisten sneuvelen soms de neventaken.
 • Data-analyse toont veel onnodige inzetten aan. 'Soepeler omgaan met ProQA brengt risico's met zich mee'.
 • Liever een 'tweedehands melder'. Melder kan patiënt goed beschrijven en in de gaten houden.
 • In gesprek met: Frits Weijschede en Merel Willeboer, Medisch Managers Ambulancezorg.
 • Casus: 'Pijn in de zij zit soms meer in de rug of buik'.

Nummer 7

Najaar 2018


 • 'Secundaire triage kan onnodige inzetten terugdringen'. Harm van de Pas wil graag meer aandacht voor ECNS.
 • Er is geen keihard goed of fout. Interessante meningsverschillen tijdens Euro Navigator.
 • Euro Navigator trekt recordaantal deelnemers
 • In gesprek met: Jerry Overton; ‘steeds meer data en bewijs maken het protocol sterker’.
 • Versie 13.1 van ProQA komt eraan. Laat je niet verrassen door de update!
 • Alle Nederlandse ProQA-teksten komen tot ons via Michel; ‘Geen standaard vertaaljob’.
 • Casus: een traumatische reanimatie. Beginnen met reanimeren kan maar één keer.

Nummer 6

Zomer 2018


 • En ineens moet je zélf 112 bellen... Vier meldkamercollega's vertellen hoe het is 'aan de andere kant van de lijn'
 • 'ProQA bevat een schat aan statistieken' Voor het eerst grote gezamenlijke data-analyse van meldkamers
 • Online hercertificeren: Zelf je examenzaken regelen
 • In gesprek met: 'Ik doe graag mijn eigen ding in het gesprek met de melder'
 • 'Centralist heeft wel degelijk regelruimte in ProQA'Nummer 5

Voorjaar 2018


 • Euro Navigator: 'Kom maar op met Nederlandse bijdragen Euro Navigator
 • Meldkamer RR en ZHZ: Fors meer ruimte op grote hoogte
 • ProQA Fire: Zelfde systematiek, maar door een 'andere bril'
 • EDQ: 'Feedback is minder bedreigend geworden'
 • In gesprek met: Ton Lagendijk
 • Historie AMPDS: Veertig jaar na de eerste kaartenset
 • Kort nieuws
 • AMPDS / ProQA in het kort

Nummer 4

Winter 2017/2018


 • Noord-Nederland gaat verder met ProQA.
 • Sietze Kijlstra: Wel tevreden, niet verrast.
 • Korte berichten
 • Meldkamercentralisten worden systeemmanagers. 'We staan nog maar aan het begin'.
 • En dat is vier: ACE-status voor Dordrecht.
 • In gesprek met: Mrianda Bokhorst, centralist. 'Oefen af en toe eens met een zeldzaam protocol'.
 • Instructie

Nummer 3

Najaar 2017


 • 'ACE halen is kwestie van kiezen'.
 • Zelf je ACE-certificaat ophalen. Nederlandse delegatie naar Euro Navigator.
 • 'Na software-update moeten 1200 codes weer precies hetzelfde resultaat geven'.
 • 'In het begin was ik steeds het systeem aan het verdedigen'.
 • In gesprek met: Iscande Maissan, MMT-arts: 'Als je geen ondertriage wilt, horen de cancels erbij'.
 • Over - triage?
 • Van 1245 naar 1848 coderingen.

Nummer 2

Zomer 2017


 • Tilburg heeft nu ook de ACE-status.
 • Grote 'multi'-delegaie uit Drachten steekt haar licht op in New Orleans.
 • ProQA naast NTS: 'Er is geen moment gedoe geweest'.
 • 'Keihard het protocol volgen, dát redt mensenlevens'.
 • Fusie van meldkamers Zuid-Holland: 'Dankzij AMPDS spreken we elkaars taal al'.
 • In gesprek met: Arwin van der Meer, ambulanceverpleegkundige. 'Er wordt snel en ruim ingezet, dat is prima als de situatie ernstig is'.
 • Over - triage?

Nummer 1

Voorjaar 2017


 • 'Volg het protocol, dan houd je de leiding' Paul Engelen, interim-manager meldkamer Hollands Midden in 2011
 • 'Ik breng het alsof ik het zelf heb bedacht'
  Inge Dijkstra, verpleegkundig centralist Noord Nederland
 • 'Het geheim: streng durven zijn op jezelf'
  Den Bosch heeft eerste Nederlandse meldkamer met ACE-status
 • Kort nieuws
 • AMPDS / ProQA in het kort