Korte mededelingen

Nieuwe EMD-opleiding

In augustus en september staan nieuwe opleidingen tot EMD gepland. De klassen zijn bijna vol, maar mocht een meldkamer behoefte hebben aan een extra plekje dan gaat Xander Kluts bekijken wat de mogelijkheden zijn. En anders wordt het oktober, want ook dan staat er een voorgenomen opleiding op de agenda. Mail vragen en wensen naar xkluts@ravhm.nl.

Navigator in Genua

Euro Navigator vindt dit jaar van 17 tot en met 19 oktober alsnog plaats in Genua, wat vorig jaar de ontvangende stad zou zijn totdat corona roet in het eten gooide. Het plan van de IAED is om de jaarlijkse AMPDS-conferentie te gaan houden met fysiek aanwezige deelnemers. Er zullen aanpassingen zijn om iedereen zo veilig en gezond mogelijk te houden. De indientermijn voor presentaties is verlengd tot 3 augustus. Wil je de bijeenkomst bezoeken, houd dan de website in de gaten.

Suggesties welkom!

Heb je ideeën voor artikelen in dit magazine, wil je zelf wel eens een verhaal kwijt of heb je goede foto’s van je meldkamer die wij kunnen gebruiken bij onze artikelen? Elke tip of suggestie mag naar redacteur Frank van den Elsen, via elsen@asz.nl.

Geniet van de zomer!

Aan het begin van de schoolvakanties dankt het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers alle centralisten en andere betrokkenen bij de meldkamers voor hun inzet. Probeer na dit zeer intensieve jaar goed uit te rusten. Als je weggaat, let dan op de geldende coronaregels en op de gezondheid van jezelf en je naasten.

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Achttiende editie, zomer 2021. Redactie: Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl en Angela Langeveld, alangeveld@ravhm.nl Teksten: Frank van den Elsen Vormgeving: Frederike Slieker Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon