IAED

Meldkamers lovend over de werking van EIDS en Protocol 36

ProQA bleek coronaproof: ‘We hadden de tools al’

Greg Scott, Associate Director, Protocol Evolution IAED

Meldkamers hadden ruim een jaar lang de handen vol aan de triage van (potentiële) coronapatiënten. De pandemie stelde ook de AMPDS-methodiek en het ProQA-systeem op de proef. Ze doorstonden de test glansrijk, blikt Greg Scott terug. Hij is directeur protocolontwikkeling van de International Academies of Emergency Dispatch (IAED).

“ProQA wordt wereldwijd gebruikt en kan relatief gemakkelijk worden geüpdatet”, vertelt Greg. “We realiseerden ons snel dat wij daardoor het verschil konden maken in de manier waarop hulpdiensten en meldkamers de crisis manageden, vanaf het eerste moment dat de patiënt om hulp vraagt. Een voordeel was dat in ProQA al beproefde en geteste hulpmiddelen zaten om met plots oprukkende infectieziektes om te gaan: de EIDS-tool (Emergency Infectious Disease Surveillance) en Protocol 36. Ze waren al gebruikt tijdens de ebola-epidemie in 2014 en de Mexicaanse griep in 2009.” Voortschrijdende kennis De uitdaging was om de tools snel geschikt te maken voor het ziektebeeld COVID-19 en ze te blijven aanpassen aan de steeds voortschrijdende kennis. Greg: “We moesten updates kunnen doorvoeren in hetzelfde tempo als waarmee de autoriteiten de casusdefinitie aanpasten. En het was van belang om aan AMPDS-gebruikers wereldwijd uit te leggen hoe je de hulpmiddelen – samen of afzonderlijk – het beste kunt inzetten om coronameldingen te stroomlijnen. Daarbij moest het ook mogelijk zijn om tegemoet te komen aan variatie in beleid of in zorgsystemen op lokaal of regionaal niveau.” Die flexibiliteit bleek geen probleem, aldus Greg. “We hebben geen nationale of regionale varianten nodig gehad, op slechts één uitzondering na: voor het Verenigd Koninkrijk hebben we eind 2020 een speciale, unieke release van Protocol 36 gemaakt. Die was nodig omdat huisartsen tijdens de hoge piek in het aantal besmettingen massaal post-COVID-patiënten thuis zelf hun saturatie lieten meten. Bij nieuwe verdenkingen binnen deze groep, moesten de meldkamers deze parameter kunnen meenemen in de triage. Daarvoor hebben we maatwerk geleverd in ProQA.”

De IAED, de organisatie die AMPDS heeft bedacht en beheert, heeft een speciale ‘Fasttrack- commissie CBRN’ (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair) die snel om zich heen grijpende dreigingen kan beoordelen en hierover met spoed advies kan geven aan de commissies die de protocollen vaststellen. Greg: “Tijdens de coronapandemie kwam deze CBRN-commissie minimaal een keer per maand samen, soms vaker, om te adviseren over aanpassingen voor het beste COVID-management. In 2020 heeft de IAED vijf keer een COVID-update afgegeven aan alle gebruikers wereldwijd en daarna in 2021 nog een. Door strakke coördinatie tussen ons en de softwareontwikkelaars, programmeurs en vertalers is het gelukt om bijna alle veranderingen in de EIDS-tool en Protocol 36 door te voeren via de reguliere kwartaalupdates.”

Feedback Gedurende de hele pandemie heeft IAED veel feedback ontvangen van meldkamers in de vorm van mondelinge of geschreven berichten en via de meer formele route van de Proposal for Change. “Daarnaast hebben we twee gebruikersenquêtes gehouden met de vraag wat wel en niet werkte en welke veranderingen eventueel gewenst waren. In het algemeen kwam daaruit naar voren dat centralisten goed konden werken met de beide COVID-tools en dat ze lovend waren over de bruikbaarheid ervan in hun eigen omgeving en situatie. In deze crisissituatie heeft ProQA niet alleen uitstekend gefunctioneerd, het is er uiteindelijk dankzij ieders inzet ook beter door geworden.”

Medeverantwoordelijk voor de snelle ProQA-updates in coronatijd waren de IAED’ers van de Translations, Logic/Proofreading and Production group. V.l.n.r. Irena Weight (Vice President of Protocol, Translation, Curriculum & Instructional Design), Karin Van Weerd (Dutch Language & Localization Specialist), Michel Looye (Logic Design Specialist), Audrey Gonzalez (Logic Design & Proofreading Supervisor), Nana Quackenbush (Indonesian/Malaysian Language & Localization Specialist), Jess Cook (Product and Licensing Administrator), Veronika Fagerer (Translation Manager), Husam Amer (Arabic Language & Localization Specialist), Sabrina Clifford (Proofreader/Assistant Editor), Giuditta Easthope (Italian Language & Localization Specialist), Aaron Krishnan (Logic Design Specialist), Rebecca Tuft (Administrative Assistant/Proofreader), Erwann Hickel (French Language & Localization Specialist), Chad Iverson (Production, Licensing & Shipping Manager), Sara Scott (Portuguese Language & Localization Specialist).