AMPDS / ProQA in het kort

  • In Nederland werken 250 verpleegkundig centralisten

  • in 6 meldkamers van 11 ambulanceregio's (RAV's)

  • met het uitvraag- en triagesysteem AMPDS (Advanced Medical Priority Dispatch System)

  • waarvan de geautomatiseerde / digitale variant ProQA heet, wat staat voor Professional Quality Assurance

  • De betreffende meldkamers zijn die van - Den Haag (regio Hollands Midden) - Haarlem (regio's Kennemerland en Noord-Holland Noord) - Drachten (regio Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies) - Rotterdam (regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) - ’s-Hertogenbosch (regio's Brabant Zuid-Oost en Brabant Midden-West-Noord) - Bergen op Zoom (regio's Brabant Midden-West-Noord en Zeeland)

  • Een EDQ’er of EDQ (Emergency Medical Dispatch Quality Assurance) is een centralist die binnen de eigen meldkamer als neventaak heeft: het bewaken van de kwaliteit van de meldingen in ProQA en het coachen van collega’s

  • Wereldwijd werken 65.000 centralisten op 3.000 meldkamers met hetzelfde systeem als wij, dus met dezelfde codes en dezelfde triageuitkomst, ongeacht het land of werelddeel; de hieraan gekoppelde urgentie en de inzet kunnen verschillen per land

  • De standaarden in AMPDS worden al sinds begin jaren 80 vastgesteld door de International Academies of Emergency Dispatch (IAED) in Amerika. De vertaling naar het digitale meldkamersysteem wordt gemaakt door Priority Dispatch Corp. (PDC), de leverancier van ProQA