Korte mededelingen

Korte mededelingen

Nieuwe EMD-opleiding

Op dit moment is Xander Kluts samen met de twee ProQA-instructeurs bezig met het plannen van een nieuwe EMD-opleiding in mei/juni. Als de planning bekend is, wordt dit gedeeld met de meldkamers. Wensen of vragen? Mail naar xkluts@ravhm.nl.

Navigator 2021 in Las Vegas

Van 13 tot en met 15 juli vindt de wereldwijde conferentie voor AMPDS-gebruikers ‘Navigator’ plaats in Las Vegas. Voor nadere informatie en om in te schrijven kun je terecht op https://navigator.emergencydispatch.org/.

Suggesties welkom!

Heb je ideeën voor artikelen in dit magazine, wil je zelf wel eens een verhaal kwijt of heb je goede foto’s van je meldkamer die wij kunnen gebruiken bij onze artikelen? Elke tip of suggestie mag naar redacteur Frank van den Elsen, via elsen@asz.nl.

Inzet PAA/VSA bij ProQA-coderingen

We leggen de laatste hand aan het inrichten van GMS en de Landelijke Urgentie Tabel, zodanig dat regio’s die een physician assistant ambulancezorg (PAA) of verpleegkundig specialist ambulancezorg (VSA) naar meldingen willen gaan sturen dit kunnen regelen via het inzetvoorstel bij coderingen vanuit ProQA. Zodra dit gereed is, zullen we de informatie met de hoofden van de MKA’s, de MMA’s en de ICT-collega’s gaan delen.

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Zeventiende editie, voorjaar 2021. Redactie: Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl en Angela Langeveld, alangeveld@ravhm.nl Teksten: Frank van den Elsen Vormgeving: Frederike Slieker Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon