CORONA

Druk op centralisten loopt op door vele factoren

‘We hebben een onbekendheidsprobleem’

Ayten Polat

CORONA

Druk op centralisten loopt op door vele factoren

‘We hebben een onbekendheidsprobleem’

Ayten Polat

In de januari-editie schreven we over de kans op pandemiefase 3 en over de extra druk op 112-centralisten die dit ‘zwarte scenario’ met zich mee zou brengen. Fase 3 is (nog) niet gekomen, maar de personele krapte op meldkamers is niettemin erg hoog. “Ik maak me al zorgen over de klap die misschien ná corona komt.”

Als operationeel manager van de Meldkamer Ambulancezorg in Haarlem (voor de ambulanceregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland) had Ayten Polat de afgelopen maanden de handen meer dan vol aan het vullen van de roosters. “In korte tijd hadden we vijf collega’s die zelf corona kregen en daarnaast nog de uitval van centralisten die vanuit hun privésituatie in quarantaine moesten en dus ook niet konden werken. Dat komt nog bovenop het reguliere en langdurige ziekteverzuim.” Maar ziekte is bij lange na niet het enige probleem, aldus Ayten. “Het is én, én, én…” Vóór corona hadden meldkamers al moeite om centralistenvacatures te vervullen. “Dat structurele tekort is er nog steeds”, vertelt Ayten. “Ik zou nu zes verpleegkundig centralisten kunnen laten beginnen, op een groep van in totaal veertig personen. Maar de kandidaten komen niet in die aantallen. En degenen die komen, halen lang niet altijd hun assessment. We hebben voor dit beroep te maken met een onbekendheidsprobleem. Er moeten toch echt meer verpleegkundigen zijn voor wie bijvoorbeeld het werk aan het bed te zwaar aan het worden is, maar die waarschijnlijk niet eens weten dat ze op een meldkamer terechtkunnen. Het publiek kent alleen de zichtbare ambulancezorg. Ik zou daar heel graag landelijk meer aandacht en een centrale aanpak voor willen hebben.”

In tegenstelling tot het personeel op de ambulance, krijgen centralisten geen voorrang bij vaccinaties.

Lat ligt erg hoog Een andere factor in het rijtje uitdagingen is dat het een beroep is waar de lat hoog ligt. Ayten: “De huidige groep verpleegkundig centralisten bestaat uit enorme professionals die het werk zeer serieus nemen. Dat kan op nieuwelingen overkomen alsof het een gesloten systeem is. Degenen die het werk nu doen, zijn gelukkig bereid om heel veel extra stappen te zetten en diensten te draaien in het belang van de patiënt en de continuïteit op de meldkamer. Maar als je ziet wat we nu al vragen, terwijl we nog niet eens in pandemiefase 3 zijn gekomen... Ik maak me zorgen over de terugslag die misschien komt als corona meer onder controle is. Ik hoop echt niet dat centralisten dan alsnog omvallen.” Intussen is het roeien met de riemen die de meldkamer heeft. “Laatst begon een nachtdienst met twee personen aan de meldtafel. Wij geven dan direct aan bij onze buddy-meldkamer van Amsterdam dat ze meer overloop van ons kunnen gaan verwachten. Maar eigenlijk wil je dit niet.” Vaccinatie Wat verpleegkundig centralisten en de leiding van meldkamers bij dit alles extra frustreert, is dat het beroep niet vooraan in de rij staat voor vaccinatie tegen het coronavirus. “Bij het landelijk prioriteren voor vaccinatie van zorgpersoneel staat het fysieke patiëntencontact heel erg centraal”, zegt Ayten. “Ook daarin zie je de onbekendheid terug van wat wij als meldkamer doen in de spoedzorgketen. Men staat er niet bij stil dat er niet eens een ambulance komt opdagen, wanneer de centralisten helemaal vóóraan in het proces massaal ziek zijn.”