Combibaan op ambulance en meldkamer maakt een ‘ProQA-ambassadeur’ van je

‘OK, als jij het zegt…’

De eerste jaren na de invoering van ProQA in Nederland was het personeel op de ambulance maar matig te spreken over de nieuwe werkwijze. Nu combineren steeds meer collega’s van de rijdienst, mede als gevolg van schaarste, hun werk op de wagen met een functie op de meldkamer. Helpt dit mee in het begrip voor de triagemethodiek? Een drieluik.

WERNER VAN STEENVELD | ambulanceverpleegkundige


'Ik heb nu zó veel meer inzicht'

RENÉ BROEDERS | ambulancechauffeur


'Soms dacht ik: wat doe ik nu toch?'

BRIAN MEIJER | ambulancechauffeur


'Collega's kúnnen sommige dingen niet weten'