CASUS

Schijnbare dronkenschap blijkt reanimatie

CASUS

Schijnbare dronkenschap blijkt reanimatie

Soms wijst alles aan een melding zozeer in een bepaalde richting, dat je als centralist achteraf bijna nog steeds niet wil geloven dat het iets totáál anders was. “Zonder ProQA was ik hiermee op m’n bek gegaan.”

De nacht van oud en nieuw. Een jongeman van 17 jaar. De melding luidt: hij heeft gedronken. Bij het naar buiten gaan, de kou in, valt hij flauw. En hij braakt. De centralist in kwestie geeft ruiterlijk toe dat zijn eerste en sterke gedachte was dat hij met het welbekende ‘dronken droppie’ van doen had. Ademt hij? Ja. Ademt hij normaal? Geen eenduidig antwoord. De centralist zet de ademhalingscheck in werking. En op dat punt ontstaat het eerste – en tevens enige – spoor van twijfel. “De ademhaling ging te langzaam volgens het hulpmiddel”, zegt de centralist. “Maar dat was dan ook álles wat afweek van mijn vooringenomen beeld.” Hij besluit desondanks precies te handelen zoals ProQA dat voorschrijft en schakelt van protocol 31, bewusteloosheid naar 9, reanimatie. Gezien de leeftijd van de patiënt wordt het MMT mee-gealarmeerd. Ook de politie gaat rijden en de brandweer, wat in deze casus ideaal blijkt om voor licht te zorgen op het donkere plein waar het slachtoffer zich bevindt. Binnen enkele minuten zijn alle hulpverleners op weg.

De keuze blijkt terecht: de jongeman is daadwerkelijk reanimatiebehoeftig. “Zonder ProQA was ik hiermee op m’n bek gegaan”, blikt de centralist terug. Hij en zijn collega’s bespreken de casus achteraf en iemand merkt op: “Ik had m’n huis erop verwed dat hier niets aan de hand was.” Ondanks de naderhand ongunstige uitkomst, is de centralist blij met zijn consequent handelen. “Ook al heb je een zekere bevooroordeeldheid; volg toch het protocol en zet daar daadwerkelijk op in, al lijkt het overdreven. Als ik er voorzichtiger in gegaan was en eerst één ambulance vooruit gestuurd had, dan was kostbare tijd verloren gegaan en hadden we niet meteen al het nodige geboden. Je protocol is je vangnet en het belang van de ademhalingscheck kan niet worden overschat.”

De Casus is ditmaal afkomstig van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond.