Korte mededelingen

Korte mededelingen

EDQ-opleiding (spoed!)

Van woensdag 27 januari tot en met vrijdag 29 januari vindt in Leiden een EMD-Q- en Aqua-opleiding plaats. Hierin zijn nog een paar plaatsen beschikbaar om een centralist tot EDQ op te leiden. De tijd dringt, dus graag snel aanmelden als je hiervoor nog iemand hebt! Mail naar Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl.

EMD-opleiding

Van woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart plus maandag 15 maart is er weer een EMD- en ProQA-opleiding. Hierbij is nog slechts één plek beschikbaar, dus mocht je nog een centralist moeten opleiden laat dit dan spoedig weten: xkluts@ravhm.nl.

Ideeën en suggesties

Het volgende ProQA & AMPDS magazine verschijnt medio april. Suggesties voor artikelen en foto’s zijn van harte welkom. Wat we sowieso elke editie nodig hebben, is een mooie ‘Casus’: een 112-melding waarvan collega’s in het land iets kunnen opsteken (klik naar de vorige pagina om deze rubriek te zien). Je hoeft het artikel niet per se zelf te schrijven. Mail naar redacteur Frank van den Elsen, elsen@asz.nl of bel 06-53454121.

Dank voor de inspanning

Zoals in het openingsartikel van dit magazine te lezen is, hebben we de afgelopen tijd de Landelijke Urgentie Tabel (LUT) niveau 4 gevuld, om voorbereid te zijn op de omgang met (te) grote aantallen coronapatiënten. Om dit mogelijk te maken, heeft een aantal collega’s in korte tijd zeer veel werk verricht. Hartelijk dank aan iedereen die hier een rol in heeft gehad. Laten we hopen dat we niveau 4 nooit hoeven te gaan gebruiken. Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers. Zestiende editie, winter 2020/2021. Redactie: Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl en Angela Langeveld, alangeveld@ravhm.nl Teksten: Frank van den Elsen Vormgeving: Frederike Slieker Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon