Over - triage?

Hoe lastig is telefonische triage en hoe gevaarlijk kunnen aannames zijn? In deze rubriek bekijken we waargebeurde meldingen in ProQA waarbij verwachting en werkelijkheid uiteenliepen. Deze keer twee casussen waar ProQA (naar later blijkt: terecht) hoog inzet, terwijl de professionals aanvankelijk twijfels hadden.

Casus 1

Melding van een man in de auto. Hij staat voor het stoplicht en geeft aan dat hij een bloeding heeft aan zijn onderbeen en fors bloed verliest. De klacht is niet traumatisch, melder is helemaal wakker en kan normaal ademhalen. Is de bloeding levensbedreigend? Melder zegt: ja, het bloed spuit eruit. ProQA geeft als uitkomst een ambulance met urgentie A1.
De reactie van de rijdienst is ‘Wat is dit nu voor een melding, hoe kan een bloeding aan het onderbeen levensbedreigend zijn als er niets aan vooraf is gegaan?’ Ter plaatse blijkt de patiënt aan het verbloeden. Tweede wagen, MMT en packed cells worden aangevraagd. Patiënt overlijdt in de auto. De bloeding bleek afkomstig van een zeer ernstige vorm van spataderen.

Casus 2

Melding van vaginaal bloedverlies bij een vrouw van 35 jaar. Ze is wakker, ademt normaal en de oorzaak van de bloeding is niet traumatisch en niet levensbedreigend, wel aan een mogelijk gevaarlijk lichaamsdeel. Geen bloedverdunners of stollingsproblemen.
Uitkomst 21-B-1, een ambulance met A2-urgentie. De centralist stuurt de wagen op pad met de mededeling: ‘Ik moet van ProQA een ambulance sturen, vroeger had ik een huisarts gestuurd maar ja dat mag niet’. Ambulancemedewerkers treffen ter plaatse een lijkbleke vrouw. Load & go.
Patiënte bleek onbekend zwanger en haar kindje wordt na 22 weken zwangerschap dood geboren.