Eerste ‘Handboek nationale AMPDS-afspraken’

Bij de EDQ’s in het land, maar ook bij centralisten, bestaat al langere tijd behoefte om de landelijke afspraken betreffende de omgang met AMPDS vast te leggen in een naslagwerk. Bij wijze van proef koppelen we dit ‘Handboek’ hierbij aan het ProQA & AMPDS magazine.


In dit landelijke naslagwerk staan de afspraken die de afgelopen jaren in het landelijke EDQ-overleg zijn gemaakt.

De Nederlandse meldkamers tezamen hebben zo’n 25 EDQ’s (de afkorting staat voor Emergency Medical Dispatch Quality Assurance). Chris Keijsers, voorzitter van het EDQ-overleg: “Met alle EDQ’s komen we jaarlijks vijf tot zes keer bij elkaar, onder meer voor intercollegiale toetsing, het gelijkschakelen van werkwijzen en het geven van input aan Medisch Managers Ambulancezorg.”


De afspraken en gestandaardiseerde werkwijzen die uit dat overleg komen, zijn nu samengebracht in dit Handboek. Chris: “We hebben het zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht je als centralist vragen, aanmerkingen of opmerkingen hebben, laat dit dan weten aan je eigen EDQ’s. Dit stellen we zeer op prijs om ons Handboek up to date te houden.”


Chris wijst er nog op dat het Handboek alleen de centrale afspraken bevat. “Daarnaast zijn er binnen je eigen meldkamer wellicht lokale afspraken.”