Casus

‘Pijn in de zij’ zit soms meer in de rug of buik

Een recente 112-melding op een Nederlandse AMPDS-meldkamer. De melder belt voor een vrouw met hevige pijn in de zij. De centralist stelt de verhelderende vraag wat er precies gebeurd is. Maar er is niets gebeurd. De patiënt van 48 jaar oud is wakker en ademt. De centralist kiest voor protocol 26 (ziek persoon).


De patiënt is helemaal wakker en ademt normaal, bloedt niet en braakt geen bloed. De vraag naar de pijn was al beantwoord, die bevindt zich in de zij. De verkregen code is een 26-A-8. Conform inzetvoorstel wordt doorverbonden naar de huisarts.


Op basis van de beschikbare gegevens lijkt dit een logische keuze, die in de snelheid van het proces ook niet zonder meer verkeerd genoemd kan worden. Maar: er kan meer achter de pijn in de zij schuilgaan. Relevant daarbij is dat de patiënt benoemt of de pijn zich meer aan de rug- of aan de buikzijde bevindt.

The Journal of Emergency Dispatch heeft dit onderwerp al eens behandeld (juli/augustus 2014) en stelt: niet-traumatische pijn in de zij moet binnen AMPDS worden afgehandeld in protocol 1 (buik) of protocol 5 (rug). Om een goede keuze te kunnen maken is het dus noodzakelijk om bij ingangsvraag 3 alsnog te verhelderen of de pijn meer aan de voor- of de achterzijde zit.


De uitvraag die vervolgens in protocol 1 of 5 plaatsvindt, houdt onder meer rekening met ernstiger onderliggend lijden zoals een aneurysma, onder meer door de vraag of er neiging tot flauwvallen bestaat. Ook kan op basis van leeftijd en geslacht aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap worden gedacht. Hieruit komt een zwaardere codering dan een huisartsverwijzing.

Met deze protocolkeuze kan gevaarlijke ondertriage dus worden voorkomen. Alleen wanneer de melder en/of de patiënt geen eenduidig antwoord kunnen geven op de verhelderende vraag of de pijn voor of achter zit, is de keuze voor protocol 26 de enige logische en dus juiste.

Meer casuïstiek of interessante artikelen/informatie over AMPDS/ProQA bekijken? Dat kan in https://iaedjournal.org/archives