CORONA

‘We zijn ingewerkt in corona’

Drie centralisten over de tweede golf

De tweede coronagolf is een feit. Ziekenhuizen en verpleeghuizen kraken in hun voegen. Ook op de Meldkamers Ambulancezorg is het alle hens aan dek. Wat zijn de verschillen met het voorjaar?

WILLEM JAN


'Een ambulance die een patiënt overplaatst, zijn we uren kwijt'

ROZAN


'De hele situatie voelt eigenlijk al een beetje normaal'

ROELIE


'Het is aan ons als centralisten om scherp te blijven'