NAVIGATOR

Eigen communicatiekanaal uniek voor AMPDS-landen

Magazine voor meer begrip en draagvlak

NAVIGATOR

Eigen communicatiekanaal uniek voor AMPDS-landen

Magazine voor meer begrip en draagvlak

Het magazine dat je nu leest, is op 28 oktober gepresenteerd aan ProQA-gebruikers uit heel Europa tijdens de jaarlijkse conferentie UK & Euro Navigator. Nederland is het enige land waar AMPDS-meldkamers met een periodiek verschijnend communicatiemiddel hun centralisten meer proberen te betrekken bij de triagesystematiek.

"Het creëert begrip en draagvlak", betoogden Xander Kluts en Frank van den Elsen in hun online presentatie (Navigator verliep dit jaar digitaal wegens corona). "Collega's lezen elkaars verhalen. Ook het personeel op de ambulances kan meelezen en krijgt meer inzicht." Xander zette uiteen dat in ons land bij de invoering van ProQA te lang de nadruk heeft gelegen op het 'hoe' en niet op het 'waarom' van de triagemethodiek. "Met het bieden van achtergronden en het delen van ervaringen willen we een inhaalslag maken." Xander is hoofd van de ambulancemeldkamer Hollands Midden. Hij coördineert ook het samenwerkingsverband van AMPDS-meldkamers, waar dit magazine een product van is. Frank is de externe redacteur die tot en met deze editie al vijftien magazines tot stand bracht in de afgelopen vier jaar.

Frank van den Elsen en Xander Kluts

Verzet De situatie in Nederland is anders dan in vele andere AMPDS-landen, legde Xander uit aan centralisten en andere professionals uit onder meer Engeland, Italië, Duitsland en Oostenrijk. "In Nederland schrijft de wet voor dat alle verpleegkundig centralisten geregistreerde verpleegkundigen zijn. Nederlandse centralisten waren dan ook van oudsher gewend om hun eigen ervaring en klinische blik te laten meespelen in het triageproces. In de begintijd van het werken met ProQA leverde het bij sommigen weerstand op dat ze zich moesten 'overgeven' aan strikte protocollen. Het gaf verzet." Twee andere factoren die de introductie van ProQA in Nederland vanaf 2011 bemoeilijkten en vertraagden, waren een gebrek aan landelijke coördinatie tussen meldkamers; en het feit dat het 'concurrerende' systeem NTS, vanwege de vrijheid die het biedt aan de gebruiker, vaak positiever werd belicht dan het 'rigide' ProQA. "We hadden een imago- en een acceptatieprobleem", aldus Xander. In 2016 werd het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers opgericht, met als doel om allerlei zaken beter op elkaar af te stemmen: training, opleiding, inkoop, kwaliteitszorg, techniek en communicatie. Daarbij werd ook besloten om een eigen, openbare nieuwsbrief op te zetten, iets wat geen ander land had en heeft. De IAED in Amerika kijkt er met grote belangstelling naar en koos het onderwerp dan ook uit vele inzendingen voor de internationale conferentie, als enige Nederlandse bijdrage. Xander: "Andere landen en regio's kunnen dit concept makkelijk kopiëren, want er is altijd meer dan genoeg te vertellen."

Propaganda Frank vertelde dat het in de eerste vier jaren inderdaad nog nooit ontbroken heeft aan verhalen. "We brengen nieuws, achtergronden, interviews, opinie, alledaagse praktijkbeschrijvingen en tips. We proberen zo neutraal mogelijk te zijn, waarbij ook kritische geluiden welkom zijn. Als het propaganda was, als men zichzelf er niet in herkende, dan las niemand het." Het tegendeel is echter waar, bleek begin dit jaar bij een kleinschalige enquête onder centralisten via e-mail. Frank: "Meer dan de helft van degenen die reageerden, gaf aan dat de houding ten opzichte van ProQA in positieve zin is veranderd door de extra informatie. En álle respondenten zeiden dat ze het magazine graag willen blijven ontvangen." Elke meldkamer kent het magazine inmiddels en levert er in meer of mindere mate een actieve bijdrage aan, is de ervaring van de redacteur. Xander: "Dat de aanvankelijke kritiek op ProQA in Nederland door de jaren heen is verstomd, komt door veel meer factoren dan alleen informatievoorziening. We hebben ook zwaar ingezet op training en kwaliteit. Maar op de conferentie hebben wij wel de stelling neergelegd dat meldkamers een positieve houding ten opzichte van het triagesysteem zélf kunnen stimuleren. Betere kennis en meer begrip, betrokkenheid en loyaliteit zorgen er mede voor dat ProQA beter wordt gebruikt en dat vaker verbetervoorstellen worden ingediend. Het effect mag dan indirect zijn, maar alle kleine beetjes leiden uiteindelijk tot betere zorg aan onze patiënten en melders."

De powerpoint-presentatie die Frank en Xander digitaal gaven op de Navigator, kun je hier bekijken.

Reageren, een idee of artikelsuggestie indienen?

Mail aan xkluts@ravhm.nl of elsen@asz.nl