Meldkamers Middelburg en Tilburg gefuseerd

Nieuw: 'Team Bergen op Zoom'

Meldkamers Middelburg en Tilburg gefuseerd

Nieuw: 'Team Bergen op Zoom'

De meldkamers van Middelburg en Tilburg zijn op 9 juni als één nieuwe meldkamer van start gegaan in Bergen op Zoom. "Het was een uurtje wat rommelig, daarna liep alles supervoorspoedig."

De nieuwe meldkamer bevindt zich op de tweede verdieping van het nieuw gebouwde politiebureau, districtskantoor en servicecentrum van de politie. "Alles is nieuw, voor iedereen", vertelt verpleegkundig centralist en EDQ Esmeralda Izeboud uit Zeeland. "Elke werkplek, zelfs elke stoel. Het ziet er erg mooi uit." Reistijden zijn voor iedereen veranderd, dat kan uiteraard ten goede of kwade zijn. "Ik kan nu op de fiets", vertelt Monique van Tilburg, verpleegkundig centralist en EDQ uit de meldkamer van Tilburg. "Voorheen reed ik voor elke dienst 72 kilometer enkele reis." Esmeralda is er, vanuit haar woonplaats Borsele, iets op achteruitgegaan. Zij maakte het moment dat de 112-lijnen overgingen zelf mee tijdens een late dienst. "Een beetje zenuwachtig waren we wel, toen de meldingen van beide regio's door elkaar begonnen binnen te komen. We wisten aan beide kanten vooraf niet of bijvoorbeeld de accenten van melders een rol zouden spelen. Ik heb voorheen jaren op de meldkamer in Tilburg gewerkt en had mezelf aangemeld voor de intake, zodat de collega met wie ik carpoolde rustig met de uitgifte kon beginnen. Maar het ging eigenlijk vlekkeloos en werd een heel gezellige dienst. Inmiddels is iedereen aan de nieuwe setting gewend." ACE De meldkamer van Tilburg behaalde drie jaar geleden het kwaliteitskeurmerk ACE. Zeeland heeft dit nog niet. Hoewel in Middelburg door personele krapte het scoren van meldingen er langere tijd grotendeels bij ingeschoten is, bestaat toch de overtuiging dat de collega's uit Zeeland op of dicht tegen het vereiste niveau zitten.

Esmeralda na het eerste uur in Bergen op Zoom

Medisch Manager Ambulancezorg Harm van de Pas: "Wij zullen daarom aan de IAED verzoeken om de nieuwe meldkamer op de licentie van Tilburg te zetten, dus met de ACE-status. Als dat verzoek wordt ingewilligd, moeten we vanaf dat moment aantonen dat het hele team-Bergen op Zoom aan de norm voldoet." Waar nodig krijgen collega's hierbij extra ondersteuning. Voor de Middelburgers komt er nog bij dat in de gemixte situatie het aantal meldingen flink hoger is komen te liggen.

De EDQ-teams zijn samengevoegd tot één kwaliteitsteam. Monique: "Ook vóór het samengaan waren we als EDQ's al een tijd aan het achterhalen wat de verschillen in werkwijze en benadering waren, zodat we die snel konden wegwerken. De komende tijd beoordelen we dezelfde meldingen meerdere keren, 'door de bril' van Tilburg en van Middelburg. Niet alleen de centralist krijgt feedback op het afhandelen van de melding, ook de EDQ krijgt feedback op de beoordeling. Zo groeien we snel naar elkaar." Vertrouwd Groot waren de verschillen overigens niet. "Als je allebei met ProQA werkt, is dat sowieso je houvast", aldus Monique en Esmeralda. Monique: "Spoedmeldingen van huisartsen, of het plannen van besteld vervoer: dergelijke praktische zaken liepen iets uiteen, maar niet onoverkomelijk." Esmeralda: "Wij zijn in Bergen op Zoom ineens twee versies van ProQA vooruitgegaan, naar 13.2. Dat is wennen op details, maar het werken met ProQA als zodanig is wat het meest vertrouwd is en wat ons ook sterk verbindt."

Monique