“We spreken elkaars taal, handig”

Functioneel beheerder Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Bram Bosch

Het technisch en functioneel beheer van alle Nederlandse meldkamers ging per 1 januari over naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Verpleegkundig centralist en EDQ Bram Bosch stapte dit voorjaar ook over naar LMS, als functioneel beheerder van systemen, waaronder ProQA.

In Gesprek met Bram Bosch.

Vind je dit leuker werk?

“Vele jaren was ik met plezier centralist in de multidisciplinaire meldkamer van Zuid-Holland Zuid. Maar de breedte van het werk, die ik juist zo leuk vind, gaat helaas wegvallen als gevolg van het samengaan van de meldkamers van Dordrecht en Rotterdam. Ik zou moeten kiezen tussen de witte, blauwe of rode kolom. De keuze voor ‘mono’ werken wil ik liever niet maken, dus ik heb alvast verder gekeken naar iets nieuws. Van oorsprong ben ik techneut. Op de meldkamer deed ik vroeger ook functioneel beheer ernaast. Dus dit ligt me wel. Bij LMS behoud ik volop diversiteit en ik kan multidisciplinair blijven denken, want het beheer strekt zich uit over de hele meldkamer, alle disciplines.”

Help nog even, wat is LMS ook alweer?

“De meldkamers in Nederland worden de komende jaren allemaal aangesloten op een landelijk netwerk met een gestandaardiseerde ICT-omgeving. Als het nodig is kunnen ze naar elkaar uitwijken en bijspringen om piekdrukte op te vangen. Nu zijn de meldkamers qua inrichting en systemen nog tamelijk verschillend. Tot 1 januari was ook het beheer versnipperd. Dat is nu in handen gekomen van LMS, een eenheid van de Nationale Politie, die de harmonisering verder vormgeeft. LMS is een jonge, startende organisatie die de komende tijd vooral een ‘bouwplaats’ is.”

Wat doen jullie precies?

“Bij LMS zijn we verantwoordelijk voor alle techniek die ten dienste staat van de meldkamer. Wij houden ons onder meer bezig met applicaties waaronder GMS, C2000, CityGIS en ProQA. In Rotterdam zitten wij op de verdieping bóven de meldkamer in het World Port Center, dichtbij de gebruikers. Het beheer is voor elke meldkamer in het land in principe lokaal geregeld, maar wij zoeken momenteel bijvoorbeeld al wel samenwerking met Den Bosch. Specifiek voor ProQA geldt dat het functioneel beheer is opgesplitst in een deel dat meldkamers zelf doen en een deel dat landelijk gebeurt. Met dat centrale deel ben ik mede belast, samen met de collega’s René van Kleef en Peter Ploeg.”

Wat zijn jullie landelijke taken voor ProQA?

“Onder meer het testen van nieuwe versies en het versiebeheer, voorbereiden van software-updates en ondersteunen van LMS-collega’s in het land – dit alles ook voor het programma Aqua – en het beheer van de Landelijke Urgentietabel. Die laatste zijn we op dit moment centraal aan het inrichten, met uiteindelijk zo weinig mogelijk regionale verschillen. Ook zit ik voor LMS in het landelijke EDQ-overleg. Daar zat ik eerst ook al, ik was EDQ van het eerste uur. Nu zit ik er met een andere pet. Ik hoor van de EDQ’s wat er speelt en wat ze nodig hebben. Ik geef waar nodig tekst en uitleg over de techniek en de software. We spreken elkaars taal, heel handig.”

Mis je het werk op de meldkamer?

“Ik laat het niet helemaal los, ik doe soms nog diensten als centralist. En recent ben ik geschoold als Officier van Dienst Geneeskundig voor de regio Zuid-Holland Zuid. Ik keer dus ook terug in het veld, waar ik vroeger bij de brandweer al actief was, onder meer als informatiemanager. Hulpverlening en incidentenbestrijding zijn zo veelzijdig, je kunt je altijd blijven vermaken.”