Zorg dat je de wijzigingen kent!

Diverse updates op komst

Zowel de software van ProQA als het protocol zelf wordt regelmatig geüpdatet. Ook al zijn de wijzigingen vaak klein, nieuwe vragen of definities kunnen je toch verrassen. Lees/leef je daarom tijdig in! Je weet dan zeker dat jij er alles aan hebt gedaan om de patiënt de beste zorg te geven. Op dit moment draaien sommige meldkamers op AMPDS-versie 13.1, sommige op 13.2. Daarnaast zijn er nog verschillende softwareversies in gebruik. Half mei gaan alle AMPDS-meldkamers over op softwareversie 5.1.1.34. Rondom de zomervakantie gaan we landelijk over op AMPDS-versie 13.3. De meldkamers ontvangen informatie over wat dit inhoudelijk voor de centralisten betekent. Let op de mededelingen, scholingsmomenten en zelfstudie-instructies van jouw meldkamer. Hieronder vind je een algemeen voorproefje van zaken die na de updates nieuw zijn. Let op, dit is een dwarsdoorsnede en lang niet uitputtend!

Eerstehands melder alleen Er is een 'Eerstehands-Alleen'-antwoordkeuze toegevoegd bij de vraag 'Bent u nu bij de patiënt?' Je vraagt dit nu al aan het begin van de melding, voorheen pas bij de X-kaart. De kennis dat een melder zélf de patiënt is én niemand bij zich in de buurt heeft, is van belang bij het geven van meldersinstructies en voor de bemanning die ter plaatse gaat. Mocht de melder in het gesprek wegvallen, dan weet je nu al veel eerder dat je ook de politie moet alarmeren om eventueel toegang te verschaffen.

Snelkeuze: Hart-ademstilstand door opiaat In het ingangsprotocol is de snelkeuze 'Hart-/ademstilstand door narcoticum/opiaat' toegevoegd. Dit is een verkorte route naar een reanimatiesetting zonder dat je naar protocol 23 hoeft. Van belang is immers vooral de snelle alarmering, veiligheidsvragen zijn van mindere orde.

Snelkeuze: Onder water (niet-gespecialiseerde redding) Dit betreft een tekstueel aangepaste snelkeuze in het ingangsprotocol. Voorheen heette dit 'residentiële redding', een vertaling van het Engelse 'residential' (thuis) die vraagtekens opriep. Je kiest hiervoor wanneer het slachtoffer niet door specialisten zoals een duikteam hoeft te worden gered, maar bijvoorbeeld uit bad of uit een zwembad.

Protocol 17: Val van de trap naar beneden Van de trap af naar beneden vallen veroorzaakt niet dezelfde vaart en niet hetzelfde mogelijke letsel als een val van (zeer) grote hoogte, maar is vaak wel ernstiger dan een gelijkvloerse val. Daarom is 'val van de trap af naar beneden' een nieuwe keuzemogelijkheid met een eigen inzetcode geworden.

Protocol 25: Hart-/ademstilstand en bewusteloos toegevoegd Aan het protocol Psychiatrisch / Abnormaal gedrag / Zelfmoordpoging zijn de keuzemogelijkheden Hart-/ademstilstand en Bewusteloos toegevoegd; evenals de opties 'Is gesprongen' en 'Dreigende zelfverbranding'. Bij (poging tot) zelfdoding kun je nu in protocol 25 blijven zonder naar 9 of 31 te hoeven gaan.

Button ademhalingsverificatie In protocol 12 is bij de instructies na inzet de button om de ademhalingscontrole nogmaals uit te voeren toegevoegd in het scherm zelf.

Tourniquetprotocol

In versie 13.3 is ook het lang verwachte protocol 'Actieve aanvaller (schutter) / Amok' opgenomen