‘Principles’ eindelijk ook in het Nederlands

‘Vertaling maakt AMPDS toegankelijker’


Saskia Rijnhout: 'De Nederlandse versie wordt naar verwachting een stuk vaker geraadpleegd.'

Al bijna tien jaar wordt AMPDS gebruikt in het Nederlandse taalgebied, maar op de vertaling van het standaardwerk ‘Principles of Emergency Medical Dispatch’ hebben we al die tijd moeten wachten. “Ik ben erg blij dat het boek er nu in het Nederlands is”, zegt AMPDS-instructeur en EDQ Saskia Rijnhout. “Het is toegankelijker en maakt dus ook AMPDS voor ons toegankelijker.”

The Principles is hét handvest onder ons triagesysteem. In het lijvige werk worden niet alleen de filosofie en werking van AMPDS uitgelegd, ook alle afzonderlijke protocollen staan erin toegelicht: hoe zijn ze tot stand gekomen en waarom zijn ze zoals ze zijn? Saskia: “In het boek staat veel meer achtergrondinformatie dan in de software of de kaartset. Bijvoorbeeld wat het nut is van bepaalde vragen. Of waarom pakweg een heup in het ene protocol wel een gevaarlijk lichaamsdeel is en in het andere niet.”


Achter de vertaling bleek weinig haast te zitten, kennelijk omdat het Nederlands binnen de wereldwijde AMPDS-organisatie een ‘kleine’ taal is en Nederlanders nu eenmaal de naam hebben goed Engels te spreken. Alle nieuwe cursisten in Nederland ontvingen het boek tot afgelopen jaar noodgedwongen in het Engels. “Zelfs als instructeur heb ik moeite met het vele jargon in het Engels”, bekent Saskia. Voor cursisten en centralisten was de Engelse variant dan ook alles behalve uitnodigend om er eens even bij te pakken. “Ik hoop dat ze het soms deden, maar ik vrees eigenlijk van niet.”

De hoofden van de ProQA-meldkamers kregen in december een eerste gedrukt exemplaar van de Nederlandstalige Principles overhandigd.

Kwaliteit

De bedoeling is dat daar verandering in komt en uiteraard ook dat dit leidt tot beter gebruik van ProQA en hogere kwaliteit op de meldkamers. Saskia en haar mede-instructeur Piet-Hein Verhagen kunnen vanuit het paarse en groene cursusboek voor verdere verdieping nu makkelijker doorverwijzen. “En in onze rol van EDQ kunnen we – en ook de andere EDQ’s in het land – bij het beoordelen van meldingen laagdrempeliger naar het boek verwijzen voor uitleg.”


De centralisten die in het verleden een Engelstalige versie kregen, ontvangen niet automatisch ook een boek in het Nederlands. Wel krijgt elke AMPDS-meldkamer een aantal boeken als naslagwerk voor algemeen gebruik. Saskia: “De kennis is voor ons allemaal van belang. Niemand moet kunnen zeggen dat er geen gelegenheid is geweest om deze tot zich te nemen.” Naast de gedrukte boeken, hebben alle meldkamerhoofden begin december tien licenties ontvangen voor het downloaden van vijf digitale boeken per licentie. Zij zorgen voor verspreiding op hun meldkamer naar eigen behoefte.