Meldkamer in Drachten

‘Noord-Nederland klaar voor ACE’

In 2020 hoopt de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland in Drachten de ACE-status te ontvangen. “We functioneren al geruime tijd op het vereiste niveau”, zegt EDQ en kwaliteitsadviseur Saskia Molema, die de voorbereidingen coördineert.

Alle meldkamers die gaan werken met AMPDS en ProQA, verplichten zich contractueel om te streven naar het behalen van de ACE-status. “Wij zijn een grote meldkamer en daarbij hoort een voorbeeldfunctie”, aldus Saskia. “Maar onze grote meldkamer is ook een complexe meldkamer, waarin alleen al drie ambulanceorganisaties samenkomen. Veranderingen hebben daardoor soms een wat langere doorlooptijd. Feit is dat we het vereiste niveau al in huis hebben. Een half jaar geleden hebben we het traject ingezet om tot de aanvraag en de audit te komen. We moeten aantonen dat ons beleid op orde is, dat we het uitvoeren en dat er continu evaluatie plaatsvindt.”


Hulp

Het was prettig om gebruik te kunnen maken van de kennis bij meldkamers die Noord-Nederland voorgingen. Saskia: “Van de collega’s in Noord-Brabant hebben we veel hulp gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteitsdocumenten die je moet aanleveren bij de IAED. Het is heel prettig om een voorbeeld te hebben.” Het heeft ertoe geleid dat Noord-Nederland binnenkort gaat beginnen met de zelfaudit. “Als daaruit blijkt dat we aan de twintig vereisten voldoen, dan kunnen we een audit door de IAED aanvragen.” Een planning daarvoor is er nog niet, maar Saskia hoopt op het afronden van de hele procedure in dit jaar.

Krapte

Met de bekwaamheid van centralisten zit het goed, weet Saskia. Punt van aandacht is het behalen van de benodigde evaluatiemomenten (voorheen bekend als het ‘scoren’ van meldingen door de EDQ’s). “De continuïteit van die evaluaties is erg belangrijk om ACE te behalen en behouden. Maar net als andere meldkamers ondervinden wij ook de krapte aan verpleegkundig personeel en dus aan centralisten. EDQ’s die moeten bijspringen in het primaire proces op de meldkamer, komen niet toe aan de evaluaties. Dat kan een risico zijn.”


Naast het feit dat ACE een extra stuk kwaliteitsborging inhoudt voor de patiënt en de centralist, zijn er andere redenen om het predicaat binnen te willen halen, aldus Saskia. “In het licht van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en toekomstige beslissingen over hoe we triage en zorgcoördinatie in Nederland gaan regelen, is het goed als wij met ons systeem in elk geval optimaal werken. Daarnaast kijken de brandweer- en politiecollega’s met ons mee in hun streven om hun eigen centralisten de beste handvatten te bieden bij het werk. Tenslotte heeft het ACE-systeem overlap met andere kwaliteitssystemen zoals HKZ en ISO. Borg je het één goed, dan ondersteunt dat automatisch het andere.”