AMPDS / ProQA in het kort

 • In Nederland werken 250 verpleegkundig centralisten


 • in 7 meldkamers van 10 ambulanceregio's


 • met het uitvraag- en triagesysteem AMPDS (Advanced Medical Priority Dispatch System)


 • waarvan de geautomatiseerde / digitale variant ProQA heet, wat staat voor Professional Quality Assurance


 • De betreffende meldkamers zijn die van
  - Den Haag (regio Hollands Midden)
  - Haarlem (regio Kennemerland en Noord-Holland Noord)
  - Drachten (regio Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies)
  - Rotterdam (regio Rotterdam-Rijnmond en regio Zuid-Holland Zuid)
  - Middelburg (regio Zeeland)
  - ’s-Hertogenbosch (regio Brabant Zuid-Oost en regio Brabant Midden-West-Noord)
  - Tilburg (regio Brabant Midden-West-Noord)


 • Een EDQ’er of EDQ (Emergency Medical Dispatch Quality Assurance) is een centralist die binnen de eigen meldkamer als neventaak heeft: het bewaken van de kwaliteit van de meldingen in ProQA en het coachen van collega’s


 • Wereldwijd werken 65.000 centralisten op 3.000 meldkamers met hetzelfde systeem als wij, dus met dezelfde codes en dezelfde triageuitkomst, ongeacht het land of werelddeel; de hieraan gekoppelde urgentie en de inzet kunnen verschillen per land


 • De standaarden in AMPDS worden al sinds begin jaren 80 vastgesteld door de International Academies of Emergency Dispatch (IAED) in Amerika. De vertaling naar het digitale meldkamersysteem wordt gemaakt door Priority Dispatch Corp. (PDC), de leverancier van ProQA