‘Roep niet alleen vanaf de bank dat iets beter kan’

Verbetervoorstellen wel degelijk effectief

Op elk systeem valt wel wat aan te merken, zo ook op ProQA. “We realiseren ons te weinig dat we als gebruikers wel degelijk invloed hebben op protocollen, vraagstellingen, instructies, vertalingen en de software”, zegt EDQ Piet-Hein Verhagen (regio Brabant Midden-West-Noord).


‘Proposals for Change’ (PFC) is de term die door de IAED in Amerika is gegeven aan verbetervoorstellen afkomstig van ProQA-gebruikers wereldwijd. “Vanuit Nederland worden dergelijke voorstellen relatief vaak gedaan”, aldus Piet-Hein. “Wij zijn nu eenmaal best kritisch en we werken op een hoog niveau.”


Maar we zijn als Nederlanders ook geneigd tot klagen zónder daar iets mee te doen. Piet-Hein: “Roep niet alleen maar vanaf de bank dat iets beter kan, maar onderneem actie! Op de website van de IAED vind je een toelichting op het indienen van verbetervoorstellen. Je ziet daar ook hoe ingewikkeld de routing is die zo’n voorstel aflegt, maar laat je daar niet door weerhouden. We hebben als Nederlandse gebruikers namelijk met elkaar afgesproken dat een PFC kan worden ingediend bij de EDQ’s. Dus je kan je suggestie op je eigen meldkamer kwijt.”


Zo blijven de lijnen kort, aldus Piet-Hein. “De EDQ brengt het voorstel in bij het landelijke EDQ-overleg. Van daaruit gaat het naar het overleg van de Medisch Managers Ambulancezorg. En daarna gaat het via een speciale commissie naar de IAED, maar daar heb je als centralist geen omkijken naar.” Uiteraard vindt in Amerika een grondige toetsing plaats, waarna het voorstel wel of niet gehonoreerd wordt. Piet Hein: “Het enige wat je dan soms nog moet hebben is geduld. De IAED kent aan een goedgekeurde verbetering namelijk een ‘rating’ toe. Als die hoog is, wordt het voorstel bij de eerstvolgende update doorgevoerd. Maar bij een minder zwaarwegende verbetering kan het langer duren.”


Laat je ook dáár niet door ontmoedigen! Piet-Hein zet hieronder enkele voorbeelden op een rij waaruit blijkt dat goede suggesties uit Nederland uiteindelijk op alle ProQA-meldkamers in de wereld worden doorgevoerd.

Deel van een verbrand lichaamsdeel

Een PFC waarvan de invoering langer op zich heeft laten wachten is de geavanceerde ‘regel van negen’ bij verbrandingen. Door de gebruikers in Nederland werd het als storend ervaren dat het niet mogelijk was om slechtseen deel van een verbrand lichaamsdeel te kiezen. Een te hoog percentage leidt tot overtriage.


Bij verbranding van bijvoorbeeld een hand en twee bovenbenen komt het oude hulpmiddel op een verbranding van meer dan 18 procent, waarvoor een C-level-inzet (A1-urgentie) wordt gegenereerd (illustratie hieronder).


Met het geavanceerde hulpmiddel is nu wel een deel van een verbrand lichaamsdeel te kiezen, waardoor het verbrandingspercentage in de genoemde situatie aanzienlijk lager wordt. Dit geeft dan een A-level-inzet (A2-urgentie).


Verwijderen van de luier

Een andere PFC die ook met brandwonden heeft te maken, is het verwijderen van een luier bij verbrandingen door hete vloeistof. Dit is voornamelijk van toepassing op kleine kinderen die bijvoorbeeld een theepot van een tafel trekken, maar het kan uiteraard ook bij ouderen gebeuren.


De standaardinstructie is het koelen van de brandwond.

De vernieuwde instructie luidt:

Op dit moment wordt vanuit Nederland nóg een PFC voorbereid om te kijken of het mogelijk is aanvullende instructies op te laten nemen in het protocol. Hoewel de EHBO-app slechts de onderstaande instructie weergeeft, is er al langer discussie over de temperatuur van het water. Daar waar we in eerste instantie al blij zijn als er überhaupt gekoeld kan worden, kan de temperatuur bepalend zijn om te grote afkoeling te voorkomen.Dit argument is weer overeenkomstig een weergave in het protocol nl:

Met onderstaande gegevens van de Brandwondenstichting proberen we voldoende argumentatie te hebben om een nieuwe aanpassing in het protocol te bewerkstelligen.


Softwarematige ‘fout’

Een PFC die heel snel doorgevoerd kon worden was een wijziging die te maken had met een softwarematige fout, althans in de optiek van de Nederlandse gebruikers. Door een gebruikersfout van een centralist werd ontdekt dat bij een specifieke gekozen volgorde in het protocol het voor de centralist niet meer mogelijk was om de keuze van een plotseling optredende hart/ademstilstand te kiezen.


Na een aantal e-mailwisselingen hierover met de ICT’ers van de IAED werd erkend dat dit niet correct was en werd bij de eerstvolgende release (drie maanden later) de ingediende PFC al doorgevoerd, zoals hieronder getoond.