Lezing in Berlijn: Twee meldkamers,
één ACE

De Nederlandse delegatie tijdens Euro Navigator in september.

(Ton is vierde van links, Hans is derde van rechts.)

Op de jaarlijkse conferentie Euro Navigator, ditmaal van 11 tot en met 13 september jl. in Berlijn, werd Nederland zoals gebruikelijk vertegenwoordigd door een groep verpleegkundig centralisten uit diverse AMPDS-regio’s. Er was dit jaar geen Nederlands programma en er was slechts één Nederlandse bijdrage aan de internationale reeks lezingen.

Deze werd verzorgd door EDQ Ton Lagendijk (Zuid-Holland Zuid) en teamleider Hans Kuiper (Rotterdam-Rijnmond). Zij zetten aan collega’s uit andere Europese landen uiteen waarom in Nederland meldkamers fuseren en wat daarbij allemaal komt kijken, in het bijzonder wanneer de ene partner de ACE-status al heeft (Zuid-Holland Zuid) en de andere nog niet (Rotterdam-Rijnmond). “Vanwege deze bijzondere situatie had de organisatie van Euro Navigator ons actief benaderd met de vraag of wij hierover in Berlijn wilden vertellen”, aldus Ton.


Halverwege mei 2018 trokken de meldkamers van Dordrecht en Rotterdam bij elkaar in, op de nieuwe meldkamer in Rotterdam. Samen zijn ze goed voor 46 centralisten, zeven EDQ’s en ruim 70.000 112-oproepen per jaar. Ton: “Wat we voor ogen hadden bij het samengaan van de meldkamers en nu nog steeds, is dat de ACE-status van Dordrecht ook voor Rotterdam zou gaan gelden. Dat wordt door de IAED toegestaan wanneer je één organisatie bent, mits je over het geheel genomen aan de ACE-standaard blijft voldoen. We zijn als EDQ’s de groep centralisten vanaf februari 2019 gemengd gaan scoren in Aqua.”

Vorderingen

Daarbij bleek dat de meeste Rotterdamse centralisten gemakkelijk op ACE-niveau konden werken. Ton: “Maar de groep voor wie dat nog niet gold, kon ervoor zorgen dat we als totale meldkamer niet aan de minimum vereisten voor ACE zouden voldoen. De mogelijkheid bestond dat ook Zuid-Holland Zuid hierdoor het predicaat zou verliezen.” Met behulp van een verbeterplan en extra coaching is het de bedoeling om degenen die nog stappen moeten maken, binnen afzienbare tijd op het ACE-niveau te brengen. De IAED staat toe dat deze collega’s vooralsnog als ‘special case’ geregistreerd zijn en zodoende buiten de scores worden gehouden, vergelijkbaar met leerlingen die nog geen (voorlopige) bekwaamheidsverklaring hebben gekregen. De vorderingen worden vanuit Amerika nauwlettend gevolgd.


In hun presentatie stonden Hans en Ton ook stil bij de lange aanloop die nodig was om met veel betrokken partijen tot uniforme werkwijzen te komen. Niet alles pakte uit zoals beoogd. Ton noemt een voorbeeld: “De brandweercentralisten van Zuid-Holland Zuid zijn in het verleden getraind om bij overloop door grote drukte in ProQA Medical te triëren. In Dordrecht deden zij dit zelfstandig, met alleen een verpleegkundige herbeoordeling wanneer ze op een huisartsverwijzing uitkwamen. De bedoeling was dat ze het ook in Rotterdam zouden blijven doen, maar dat is er niet van gekomen. Het is in de praktijk ingewikkeld in te passen tussen de Rotterdamse brandweercollega’s.”

Ton en Hans zijn al met al positief over de huidige situatie. “We hebben in het eerste jaar flinke stappen gezet om van de centralisten één groep te maken. De intake voor beide regio’s hebben we vanaf de eerste dag volledig gezamenlijk en in goed overleg opgepakt. De uitgifte blijft voorlopig gescheiden. Hoewel er uiteraard sprake was van een verschil in cultuur, zie je nu duidelijk vermenging en neuzen die steeds meer dezelfde kant op staan.”

De nieuwe meldkamer in Rotterdam.

Foto: Martin Vink.

Werving personeel

Ton en Hans hebben in Berlijn ook gesproken over de personele problemen op bijna alle meldkamers in Nederland. “Dat beeld wordt door buitenlandse collega’s niet herkend. Bij ons zijn plekken zo moeilijk te vervullen omdat het een vereiste is dat je BIG-geregistreerd verpleegkundige bent. In andere landen kun je ook met een lager opleidingsniveau centralist worden.” In Rotterdam moeten komend jaar weer diverse collega’s worden opgeleid, terwijl dat dit jaar ook al is gebeurd. “Het blijft een voortdurende bron van zorg en inspanning, maar gelukkig zijn we op 1 oktober weer gestart met drie nieuwe centralisten in opleiding.”