Kort nieuws van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

The Principles

Er is lang aan gewerkt, maar inmiddels zijn The Principles dan toch vertaald in het Nederlands. De hardcopy boeken zijn onderweg en er is een aantal licenties beschikbaar voor een online-versie. Mocht je deze laatste nodig hebben, neem dan even contact op met Xander via xkluts@ravhm.nl

‘Lezersonderzoek’

... is een groot woord, maar we wilden toch wel eens weten hoe dit magazine nu eigenlijk wordt ontvangen.


Daarom hebben we begin oktober een zeer korte steekproefsgewijze enquête per e-mail via de meldkamerhoofden uitgezet onder verpleegkundig centralisten. Hierin wordt onder meer gevraagd of je dit magazine leest, of het je kijk op ProQA heeft veranderd en of je het wil blijven ontvangen. De respons komt nog steeds binnen, maar op de laatste vraag is het antwoord in ruime meerderheid ‘ja’.

We hebben het bestaan van deze nieuwsbrief op landelijk niveau (uniek in de wereldwijde ProQA-community!) ook aangemeld voor een presentatie op een van de komende Navigator-conferenties.

Heb je feedback, nieuws of ideeën voor verhalen, dan zijn die sowieso altijd welkom. Xander Kluts ontvangt een en ander graag via xkluts@ravhm.nl

Opleidingen Rotterdam

In de regio Rotterdam wordt op 10, 11 en 17 december een AMPDS-opleiding en op 18 december een ProQA-opleiding gegeven.


Er is nog een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Wie interesse heeft kan zich melden bij Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Foto’s van je meldkamer

Voor de komende edities van deze nieuwsbrief kunnen wij heel goed foto’s gebruiken van allerlei meldkamersituaties: een overzicht, een detail, centralisten aan het werk, typische situaties. Het hoeft geen topfotografie te zijn. Vind je het leuk om zo nu en dan je eigen meldkamer voorbij te zien komen als illustratie, mail dan – in overleg met je leidinggevende en zonder privacygevoelige schermen op de foto – het materiaal naar Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers.

Elfde editie, najaar 2019.

Redactieadres: RAV Hollands Midden, Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Teksten: Frank van den Elsen en Xander Kluts

Vormgeving: Frederike Roozen - Slieker

Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon