ProQA & AMPDS
magazine

nummer 10 | zomer 2019

‘Recente groei spoedinzetten komt niet door triagesystemen’

Oorzaak van meer spoedritten is toename 112-meldingen


‘Over twee jaar allemaal de ACE-status’

MMA’s adviseren een kwaliteitssprong aan RAV-directies


'Eerste hulp, geen vervoer' is ook onderdeel van ons werk

Casus: met spoed naar een koortsstuip