Kort nieuws van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers

EDQ- en Aqua-opleiding

Op woensdag 17 en donderdag 18 juli wordt een EDQ-opleiding geven. Op woensdag 24 juli volgt de Aqua-opleiding. Er zijn nog plaatsen op deze dagen beschikbaar. Interesse? Laat het weten aan Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Gezamenlijk onderzoek naar storing 112

Op maandag 24 juni was er een ernstige storing in het telefonienetwerk van KPN (zowel mobiel als vast). Daardoor was ook het nationale noodnummer 112 een aantal uren niet bereikbaar.
Dat gold niet alleen voor gebruikers van het KPN-netwerk. Omdat alle operators in Nederland telefoonverkeer naar 112 aanleveren via het netwerk van KPN, was 112 ook voor gebruikers van de andere netwerken niet bereikbaar.

Naar aanleiding hiervan zullen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Agentschap Telecom gezamenlijk onderzoek doen. Inspectie JenV kijkt daarbij met name naar de crisiscommunicatie rondom de uitval. IGJ draagt bij door te onderzoeken of er meldingen vanuit de zorgaanbieders zijn binnengekomen. En Agentschap Telecom zal onderzoeken in hoeverre KPN voldeed aan alle wettelijke en technische verplichtingen.

EMD- en ProQA-opleiding

De eerste verzoeken zijn binnen om een nieuwe EMD- en ProQA-opleidingte gaan plannen. Dit zal zo snel als mogelijk na de zomervakantiegaan gebeuren. Heb je kandidaten? Laat het aan Xander Kluts weten, zodat hij hiermee rekening kan houden in de planning, xkluts@ravhm.nl

Foto’s van je meldkamer

Voor de komende edities van deze nieuwsbrief kunnen wij heel goed foto’s gebruiken van allerlei meldkamersituaties: een overzicht, een detail, centralisten aan het werk, typische situaties. Het hoeft geen topfotografie te zijn. Vind je het leuk om zo nu en dan je eigen meldkamer voorbij te zien komen als illustratie, mail dan – in overleg met je leidinggevende en zonder privacygevoelige schermen op de foto – het materiaal naar Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Een digitale uitgave van het Loket Landelijke AMPDS-gebruikers.

Tiende editie, zomer 2019.

Redactieadres: RAV Hollands Midden, Xander Kluts, xkluts@ravhm.nl

Teksten: Frank van den Elsen en Xander Kluts

Vormgeving: Frederike Roozen - Slieker

Enkele afbeeldingen gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Colofon